9 เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์

เรียบเรียง: ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์ @ siamensis.org
ข้อมูลจาก: มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ มูลนิธิโลกสีเขียว
 
1.        ข้อมูลทั่วไป: เขื่อนแม่วงก์มีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวขนาดใหญ่ ความยาว 730 เมตร กว้าง 10 เมตร สูง 57 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 13,000 ไร่ อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.กำแพงเพชรและจ.นครสวรรค์ปริมาณกักเก็บน้ำ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร

449840.jpg
 
2.        ประมาณการค่าก่อสร้างของเขื่อนแม่วงก์เมื่อปี 2525 อยู่ที่ 3,761 ล้านบาท 2551 มีมูลค่า 7,000 ล้านบาท ในเว็บไซด์ของกรมชลประทานในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ระบุว่ามีมูลค่า 9,000 ล้านบาท แต่ เมื่อมีการอนุมัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมูลค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท (ตัวเลขการเพิ่มนี้ถ้าเทียบกับ ค่าเงินเฟ้อถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้)
 
3.        ถึงแม้ว่าพื้นที่น้ำท่วมจะเป็นแค่ 2% ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ หรือ 0.12% ของป่าตะวันตกทั้งหมด แต่พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าที่ราบต่ำริมน้ำซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการหากินและขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าในฤดูแล้ง ในปัจจุบันประเทศไทยเหลือป่าในพื้นที่ราบอยู่น้อยมาก สัตว์ป่าบางชนิด เช่น นกยูง ไม่สามารถบินขึ้นไป อาศัยอยู่บนเขาได้อย่างที่นักการเมืองเข้าใจ แต่นกยูง ต้องการลานหิน ลานทราย ริมน้ำเพื่อการ ป้อตัวเมีย ไม่สามารถไปกางหางอวดในป่ารกทึบได้ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานฯพบว่าป่าที่นักการเมืองกล่าวอ้างว่าเป็นป่าใหม่มีอายุไม่ถึง 30 ปีมีอยู่เพียงไม่กี่พันไร่ แต่ป่าด้านใน เป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์มาก ในการสร้างเขื่อน ต้องทำการตัดไม้ออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย น่าสนใจว่าไม้ขนาดใหญ่ (ซึ่งรวมถึงต้นสักด้วย) จะตกเป็นผลประโยชน์ของใคร 

 PA040118.jpg
ภาพจาก: sky report

4.        การก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จะทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ไม่น้อยกว่า 13,000 ไร่ เป็นไม้ใหญ่ประมาณ 500,000 ต้น ซึ่งในจำนวนนี้มีไม้สักประมาณ 50,000 ต้น กล้าไม้อีก 10,000 ต้น หรือเปรียบ เทียบได้ว่าพื้นที่ป่า 1 ไร่ ที่จะถูกน้ำท่วมจะมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 80 ต้นเป็น ไม้สัก 13 ต้น ลูกไม้ 576 ต้น และกล้าไม้อีก 1,880 ต้น จากการคำนวณพื้นที่ป่าที่จะสูญเสียไป จากการสร้างเขื่อนแม่วงก์ เมื่อคำนวณเป็น ปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้สามารถดูดซับไว้ได้นั้น หากมีการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ประเทศไทยจะสูญเสียพื้นที่ที่ สามารถดูดซับคาร์บอนได้ประมาณ 10,400 ตันคาร์บอน ป่าแม่วงก์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างน้อย 549 ชนิด และมีปลาอาศัยอยู่ในลำน้ำ 64 ชนิด (ใน EIA รายงานไว้ 61 แต่สำรวจเจอเพิ่มจากการลงพื้นที่อีก 3 ชนิด) ในจำนวนนี้มีเพียง 8 ชนิด หรือ 13% ที่สามารถผสมพันธุ์ในแหล่งน้ำนิ่งในอ่างเหนือเขื่อนได้นอกนั้นต้องอาศัยพื้นที่น้ำไหลหรือน้ำหลากซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
 
 
5.        จากเว็บไซด์ของกรมชลประทาน ลุ่มน้ำแม่วงก์มีพื้นที่รับน้ำฝน (water shed) 1,113 ตารางกิโลเมตร มีน้ำท่า 569 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือมีน้ำ 0.52 ล้าน ลบ.ม./1 ตร.กม. ของพื้นที่รับน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับลุ่มน้ำทับเสลาซึ่งมีเขื่อนทับเสลาอยู่แล้ว ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำฝน 534 ตร.กม. แต่มีน้ำท่า 124 ล้าน ลบ.ม. หรือมีน้ำ 0.23 ล้าน ลบ.ม./1 ตร.กม. ข้อสังเกตคือ พื้นที่ใกล้ๆกัน เขื่อนทับเสลาอยู่ทางใต้ของแม่วงก์เพียง 40 กม.ทำไมพื้นที่รับน้ำของเขื่อนแม่วงก์(ต่อตร.กม.)จึงมีน้ำมากกว่าพื้นที่รับน้ำของเขื่อนทับเสลาสองเท่ากว่าทั้งๆที่อยู่ในแนวเขาเดียวกัน ปริมาณฝนตกไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ปีพ.ศ.2554 ซึ่งเป็นปีที่มีน้ำมาก เขื่อนทับเสลามีปริมาณน้ำในอ่างเพียง 49 ล้าน ลบ.ม. หรือ 31% ของความจุ และในปัจจุบัน ณ วันที่ 5 พค. 2555 ซึ่งเป็นปลายฤดูแล้งที่ควรจะมีการจัดส่งน้ำให้ทำการเกษตรในหน้าแล้ง ปรากฏว่ามีน้ำในอ่างที่ใช้การได้จริงเพียง 34 ล้าน ลบ.ม. หรือ 21% ของความจุเท่านั้น
ข้อมูลจาก: ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน (http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_bigcm.html)

เขื่อนทับเสลา พค. 2555 (ภาพ: มูลนิธิสืบฯ)
 
 
6.        การช่วยบรรเทาน้ำท่วม: เขื่อนแม่วงก็มีอัตราการเก็บน้ำสูงสุดที่ 250 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่ปริมาณน้ำที่ท่วมภาคกลางเมื่อปลายปี 2554 มีถึง 16,000 ล้าน ลบ.ม. (ตัวเลขจาก ศปภ.) น้ำที่กักเก็บได้ทั้งหมดของเขื่อนแม่วงก์จึงคิดเป็นเพียงแค่ 2% ของปริมาณน้ำที่ท่วมที่ราบลุ่มภาคกลางในช่วงปลายปี 2554 หรือคิดเป็นปริมาณน้ำที่ไหลเข้าทุ่งเจ้าพระยาในช่วงที่น้ำไหลเข้ามากที่สุดเพียงแค่ ครึ่งวันกว่าเท่านั้น เช่นในวันที่ 21 ตค. 2554 ทีม กรุ๊ป ให้ข่าวว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ทุ่งเจ้าพระยามีมากถึงวันละ 419 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแม่วงก์จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางได้น้อยมาก นอกจากนั้นแม้แต่พื้นที่ใกล้เคียง เช่น อ.ลาดยาว เขื่อนแม่วงก์ก็ช่วยเรื่องน้ำท่วมหลากได้เพียง 25% เนื่องจากน้ำที่ท่วมอ.ลาดยาวจริงๆแล้วมาจากหลายสาย และเป็นน้ำไหลบ่าจากทุ่ง ไม่ใช่จากน้ำแม่วงก์สายเดียว ทั้งนี้การบริหารจัดการเขื่อน ต้องคงเหลือน้ำไว้ในเขื่อนส่วนหนึ่ง จึงเป็นไปไม่ได้ที่เขื่อนแม่วงก์จะสามารถรับน้ำได้เต็ม 250 ล้าน ลบ.ม. ทุกปี
 

(ภาพ: มูลนิธิสืบฯ)

7.        รายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(EIA) ทั้ง 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2538, 2541, 2545 และ 2547 ไม่เคยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบุให้กรมชลประทานไปหาวิธีจัดการน้ำแบบบูรณาการมากกว่าสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนรายงานการศึกษาฉบับที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน มีมูลค่าวงเงินตามสัญญา ประมาณ 15 ล้านบาท ก็มีแนวโน้มไม่โปร่งใส เนื่องจากมีการลัดขั้นตอน ตัดลดจำนวนการลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบางรายการ นอกจากนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้มีหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่ 23 มีค. 2555 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่าโครงการเขื่อนแม่วงก์ขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และ พันธุ์พืช จะพิจารณาให้ดำเนินการได้

 
8.        กรมชลประทานระบุว่าเขื่อนแม่วงก์จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนได้ 291,900 ไร่ พื้นที่ในฤดูแล้ง 116,545 ไร่ จากการลงพื้นที่ ปรากฏว่าในฤดูฝน ชาวบ้านใช้น้ำฝนและน้ำหลากทุ่งในการทำการเกษตรอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งน้ำจากเขื่อนแต่อย่างใด ประโยชน์ของน้ำชลประทานจากเขื่อนจึงเหลือแต่ในฤดูแล้ง ซึ่งจากการคำนวน โดยใช้สมมุติฐานว่า
8.1     ชาวบ้านปลูกข้าวได้                0.75 ตัน/ไร่
8.2     ขายข้าวได้ราคาปกติ               8,000 บาท/ตัน
8.3     ขายข้าวได้ราคาจำนำ(เฉลี่ย)   14,000 บาท/ตัน
8.4     มีต้นทุนการเพาะปลูก             3,000 บาท/ไร่
8.5     ชาวบ้านจะมีกำไร/ไร่              (0.75*8,000)-3,000 = 3,000 บาท/ไร่ (ราคาปกติ)
8.6     ชาวบ้านจะมีกำไร/ไร่              (0.75*14,000)-3,000 = 7,500 บาท/ไร่ (ราคาจำนำ)
8.7     ชาวบ้านในพื้นที่ชลประทานจะมีรายได้เพิ่มขึ้น = 116,545 (ไร่) * 3,000 = 349.64 ล้านบาท (ราคาปกติ)
8.8     ชาวบ้านในพื้นที่ชลประทานจะมีรายได้เพิ่มขึ้น = 116,545 (ไร่) * 7,500 = 874.09 ล้านบาท (ราคาจำนำ)
8.9     ทำให้โครงการมูลค่า 13,000,000,000 บาทมีระยะเวลาคืนทุน 37 ปี และ 15 ปี ตามลำดับ โดยยังไม่คิดถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบำรุงเขื่อนและระบบส่งน้ำ  ทั้งนี้การลงทุนทั่วไปควรมีระยะคืนทุนอยู่ระหว่าง 4-7 ปี และ 7-10 ปีในโครงการขนาดใหญ่ 
8.10  เขื่อนแม่วงก์จะมีค่า IRR ในกรณีข้าวราคาปกติที่ -5% ในระยะเวลา 20 ปี และ 3% ในระยะ 20 ปีที่ราคาจำนำ ทั้งนี้ในปัจจุบัน การลงทุนส่วนใหญ่ควรมีค่า IRR ในช่วงระยะเวลา 10 ปีอยู่ระหว่าง 5-10% จึงจะถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า (การคำนวนยังไม่ได้นำค่าใช้จ่ายในการดูและและซ่อมบำรุงเขื่อนและระบบส่งน้ำเข้ามารวม) 
หมายเหตุ: ตัวเลขจากกรมชลประทานระบุว่าจะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ได้ประมาณ 720 ล้านบาท/ปี คิดเป็น ระยะเวลาคืนทุน 18 ปี IRR เมื่อ 20 ปี =1%

(ขยายความเรื่อง IRR: หมายถึง ผลตอบแทนการลงทุนของกระแสเงินชุดหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเริ่มต้นด้วยงบลงทุน เป็นตัวเลขติดลบ ตามด้วยผลตอบแทนที่จะได้รับในแต่ละปี ในกรณีของเขื่อนแม่วงก์ ถ้าหากใช้ตัวเลขของกรมชลประทานว่าจะได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นปีละ 720 ล้านบาท/ปี โดยลบเงินลงทุนที่ 13,000 ล้านในปีแรก พบว่าในระยะเวลา 18 ปี ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเพียงปีละ 1% ทั้งนี้ในปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ประมาณ​ 2.5-3.5% จะเห็นว่าเงินลงทุนสร้างเขื่อนแม่วงก์ หากเอาไปฝากธนาคารไว้เฉยๆ ยังได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าประมาณ 2.5-3.5 เท่า) 

(หมายเหตุเพิ่มเติม: รัฐบาลบอกว่าโครงการนี้จะใช้เงินกู้ประมาณ 9,000 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันอัตราพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี ให้ผลตอบแทนประมาณ 5.5-6% ต่อปี ในขณะที่ผลตอบแทนของโครงการนี้ในระยะ 18 ปีอยูที่ 1% เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าโครงการนี้เป็นโครงการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์)  
 
9.        ผมโพล 7 สี ถามคนในจ.นครสวรรค์ว่าต้องการให้สร้างเขื่อนแม่วงก์หรือไม่ปรากฏว่ามี 22.7% ต้องการเขื่อน 32.5% ต้องการเขื่อนถ้าไม่มีผลกระทบโดยรวม และ 34.2% ไม่ต้องการเขื่อน ในขณะที่ 10% ไม่แน่ใจ แสดงให้เห็นว่า คนในพื้นที่เองส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่ต้องการเขื่อนเลยหรือไม่ต้องการถ้าส่งกระทบต่อส่วนรวม ทั้งนี้ป่าไม้ มิได้เป็นสมบัติของคนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่เป็นสมบัติของคนทั้งชาติ ที่มีการใช้ “บริการทางอ้อม” จากป่าไม้ร่วมกัน เช่นใช้เป็นแหล่งผลิตออกซิเจน แหล่งกักเก็บน้ำ แหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น การจะทำลายป่าไม้จึงต้องคำนึงถึง “คนนอกพื้นที่” ด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่ 

Comments

ความคิดเห็น

ความเห็นที่ 1

ร่วมด้วยช่วยแชร์ค่ะ :)

ความเห็นที่ 1.1

ผมเกิดที่นี่ พ่อ แม่ผม เกษตรกรทำนา คนที่นี่ผ่านความทุกอยากมานาน อันดับแรกต้องบอกว่า เขื่อนแม่วงก์เป็นความหวังของคน อาชีพเกษตรกร เขตลู่มนัำแม่วงก์ นัำท่วมเท่ากับครอบครัวล่มสลาย นัำแล้งต้องใช้ต้นทุนสสสูงรายได้ไม่พอหล่อเลี้ยงครอบคร้ว ปัจจุบัน หนี้สิน รุงรัง เด็กวัเรียน ต้องเป็นแรงงาน เจ็บป่วยต้องใช้บริการ 30 บาท ในพื้นที่นี้ เด็กจบ ม.ปลาย 40% มีโอกาศเรียนระดับมหาลัยไม่ถึง 10% คนอายุุุุ ุ60 ปีต้องไปรอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเต็มจำนวนของผู้มีสิทธ์ คนละ 600 บาท(ซ่งมีค่ามากต้องรอถึง 30 วัน) เสร็จจากฤดูทำเกษตร ต้องไปรับจ้างกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด ให้ผู้สูงอายุดูแลลูหลาน ต้องประหยัด ด้านโภชนาการไม่ต้องพูดถึง ได้กินครบมื้อก็บุญแล้ว กลางคืน มาดูซิ บ้านเกษตรประหยัดไฟฟ้ากันเกือบทุกหลังคาเรือน แสงไฟฟ้ามืดไปหมด เพื่อประหยัดไฟฟ้า ที่อยู่เรอะ เมื่อ 10 ปีผ่านมาแล้วอย่างไร เดี๊ยวนี้ก็เหมือนเดิม วันนี้เกษตรกร บางรายรับภาระหนี้ไม่ไหว ขายนา ขายไร่ ไปทำงาน กรุงเทพ ให้มาตรวจสอบคามจริงในพื้นที่ซิครับ ผมจะพาไปดู ความจริง ชาวบ้าน 90%ของพื้นที่ ยังดื่มน้ำบาดาล ให้เงินลูกไปโรงเรียน 5-10 บาท/วัน ครอบครัวใหม่ (คนแต่งงานใหม่ ต้องไปสร้างตัวกันที่กรุงเทพ เด็กไม่รู้จักติวเตอร์ แค่ พ่อแม่ให้ไป โรงเรียนก็บุญแล้ว               การสร้างเขื่อนเพื่อยกระดับความเป็นอยู๋ ปัญหาน้ำท่วม จะบรรเทาลง ปัญหาน้ำแล้งก็บรรเทาลง ยกระดับรายได้ ให้ลูกหลานมีโอกาศในสังคม เขื่อนทุกเขื่อนย่อมมีข้อดีและข้อเสีย อย่าเอา ป่ามามีค่ามากกว่าคน อย่าเอ าสัตว์ มามีราคามากกว่าคน และที่สำคัญ อนาคต คน ลมหายใจคนประเมิญค่า เป็นเงินไม่ได้ เขื่อนทุกเขื่อน มีประโยชน์มากหรือน้อยต่างกันไป แม้ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตย ก็ควรมีขอบเขต เขื่อนป่าสักชลสิทธิํ สร้างได้ เพราะไล่คนออกจากพื้นที่ใช่มั้ย เขื่อนขุนด่าน สร้างได้เพราะเสียพื้นที่่ป่าน้อยใช่มั้ย (หรือเพราะเป็นพระราชดำริ) หรืออ้างไม่คุ้มค่า 13,000 ล้าน แล้ว กรุงเทพ สร้างอุโมง  แก้ไขปัญหาน้ำท่วม สร้างรถไฟฟ้า สร้างทางด่วน ทางกลับรถ แก้ปัญหาจราจร หมดหลายแสนล้าน สุดคุุ้มสำหรับคนกรุง ไปหดหัวอยู่ใหนคูณ ไอ้นักอนุลักษณ์ ภาคใต้ บุกรุกป่าบานตะไท ไม่เห็นออกไปเรียกร้องไปบ้าง โว้ย ภาคเหนือ อีกบานตะไท ถ้าบอกไม่ค่อย เอ้า เขายายเที่ยง บ้านนายนั้นนะ ปลูกป่าคืนมา หน่อย ไม่คุ้ม ไม่คู้ม ไม่มีประโยชน์ ประโยชน์น้อย ประโยชน์สำหรับพวกท่าน มันประโยชน์ มหาศาลสำหรับ ชาวลุ่มนัำแม่วงก์ ชาวบ้านไม่รักต้นไม้ได้ไง ชาวนา ชาวไร่ ล้วนมีต้นไม้กันทุกคน  คนนึงไม่ตำ 10-20 ต้น(ตามหัวไร่ปลายนา) แล้วไอ้พวกรักต้นไม้ละ มีต้นไม้คนละกี่ต้น ชาวเกษตร ก็อยากมีอนาคต อยากมีความมั่นคง มีหลักประกัน อยากมีบ้านมั่นคง ลูกหลานมีอนาคต มีศักดิ์ศรีความเป็นคน บ้าง ใช่ให้รอเงินชดเชย นัำแล้ง นัำท่วม หรือให้รอ รัฐบาลประกาศพักหนี้เกษตร คุณไอ้พวกคนรักป่า รักสัตว์ ใน365วัน มานอนกับป่า กี่ตืน แล้วนอนห้องแอร์ กี่คืน กินข้าวกับหรือสัตวัคน อยากรู้จังว่ะ พับผ่าซิ เกิดมาผสมกับพนธุ์อะไรมา ถึงได้ไม่ห่วงใยคนเลย อยากรู้จัง

ความเห็นที่ 2

สวัสดีครับ
ผมคนกรุงเทพ เป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ 

อ่าน ข้อมูลทั้งหมดแล้ว เข้าใจถึงการสูญเสีย
แต่อยากให้พี่มองเป็นกลาง
ถ้าไม่สร้าง มันจะเกิดการสูญเสียอีกเท่าไหร่
หรือถ้าแย้งให้ไปสร้างที่อื่น มันก็จะมีตัวเลขแบบนี้ออกมาเหมือนกัน
ต้นไม้กี่ต้น
สัตว์กี่ตัว

พี่ลองเปิดใจ แล้วทำสำรวจมาดู
ขอ งบจาก รัฐก็ได้
สำรวจไปเลย 10 ที่ ที่เหมาะแก่การสร้างเขื่อนในด้าน ชลศาสตร์
แล้วมา weight กัน ว่าจุดไหน เสียน้อยสุด แล้วจะสร้างเลยมั้ย ?

พี่น่าจะหาทางออกให้คนที่เค้าเดือดร้อนบ้าง
ชวานา ชาวไร่ เค้าโดนน้ำท่วม ก็เดือดร้อน
ถ้าพี่ไม่ให้สร้างที่นี่ พี่ลองแนะนำมา ว่าควรสร้างที่ไหน
หรือไอ้ตัวเลขพวกนี้ เอาไว้เตะถ่วงเล่นๆ พอเค้าจะสร้างที่ใหม่ มันก็จะมีตัวเลขแบบนี้โผล่มาอีกครับ ?

ความเห็นที่ 2.1

สวัสดีครับ

ผมคนกรุงเทพ ผู้เสียภาษี บ้านน้ำไม่ท่วม แต่มีทรัพย์สินน้ำท่วมเสียหายหลายแสน อยากให้อ่านด้วยใจเป็นกลางเช่นกันครับ ถูกต้องว่าข้อมูลที่ผมเสนอตั้งธงจากฝั่งไม่อยากให้สร้าง แต่ผมอยากชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่รัฐบาลนำเสนอ เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้ว พบว่าหลายอย่างอาจจะไม่สามารถสรุปง่ายๆว่าเขื่อนช่วยน้ำท่วมอย่างที่มีการนำเสนอ ในข้อ 6 ผมได้ให้ข้อมูลไปแล้วว่าเขื่อนแม่วงก์ช่วยน้ำท่วมได้น้อยมาก โดยเฉพาะถ้าจะให้ส่งผลถึงกทม.ยิ่งแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย ในกรณีที่ดีที่สุดก็ยังช่วยได้แค่ 2% เท่านั้นเอง และในข้อ 8 ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าเขื่อนแม่วงก์ ถ้าบอกว่าจะช่วยเรื่องการเกษตร ก็เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเลยในแย่เศรษฐศาสตร์​มีทางเลือกอื่นอีกมาก เช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำ หรือบ่อน้ำขนาดเล็กกระจายตามพื้นที่ต่างๆ การส่งเสริมให้ปลูกพืชที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ ซึ่งจะใช้งบประมาณน้อยกว่าด้วยซ้ำครับ

คำถามจึงอยู่ที่ว่า เราแต่ละคนตีค่าป่าไม้ที่จะเสียไปแค่ไหน เราคิดว่าเงินที่กู้มาลงทุนในครั้งนี้คุ้มค่าแค่ไหนครับ 

ความเห็นที่ 2.1.1

" ผมให้ข้อมูลว่าเขื่อนแม่วงก์ช่วยน้ำท่วมได้น้อยมาก โดยเฉพาะถ้าจะให้ส่งผลถึงกทม.ยิ่งแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย"...(ตอบ) การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่วงก์และพัฒนาระบบชลประทานสามารถบรรเทาอุทกภัยท้ายเขื่อนแม่วงก์ในเขตลุ่มน้ำแม่วงก์ได้ 13-100 % (กรมชลประทานไม่ได้บอกว่าในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา(ที่ตั้ง กทม.) นะครับ ต้องแยกแยะเขตลุ่มน้ำให้ชัดเจนก่อนที่จะตีความ.

ความเห็นที่ 2.1.1.1

ขอบคุณ คุณธนพล รู้สึกได้ว่าแม้คำตอบต่างจะพยายามตอบมาตลอด แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลแต่ก็ขอขอบคุณแทนพี่น้องแม่วงก์ ที่ท่านมีใจให้กับพี่น้องของผม ผมก็เป็นลูกหลานเกษตรหลุ่มน้ำแม่วงก์ ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ 

ความเห็นที่ 2.1.2

"เขื่อนแม่วงก์...เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าในแง่เศรษฐศาสตร์​ "...(ตอบ)
B/C ratio ในจัดการลุ่มน้ำแม่วงก์
ทางเลือกที่ 1 ไม่สร้างอะไรเลย(ใช้เท่าที่มี) B/C ratio = 0
ทางเลือกที่ 2 สร้างฝายตามลำน้ำ B/C ratio = 0.39
ทางเลือกที่ 3 สร้างฝายตามลำน้ำ+ขุดสระ B/C ratio = 0.49
ทางเลือกที่ 4 สร้างฝายตามลำน้ำ+น้ำบาดาล B/C ratio = 0.71
ทางเลือกที่ 5 สร้างอ่างเก็บน้ำแม่วงก์+ระบบชลประทาน B/C ratio = 1.18
  
  
  
 

ความเห็นที่ 2.1.2.1

ตัวเลขพวกนี้คืออะไรครับ?  รบกวนชี้แนะด้วยครับ

ความเห็นที่ 2.1.2.2

คุณครับ การไม่สร้าง ผลประโยชน์ไม่ได้มีค่าเท่ากับ 0
แต่การสร้างเขื่อน ทำลายระบบนิเวศ ซึ่งมีค่ามหาศาลอันไม่อาจเรียกคืนได้ ต่อให้ทุบเขื่อนทิ้งในภายหลัง เทียบกับผลประโยชน์ที่อาจจะได้เพียงเล็กน้อยนั่น ถ้าคุณคิดว่าคุ้ม ผมก็หมดคำพูดแล้ว

ความเห็นที่ 2.1.2.3

เอาอะไรมาอ้างอิงครับ ตัวเลข อุปมา อุปมัยไปเอง

ถ้าผมบอกว่า ratio A/C-B*D-Z = -999

เชื่อผมป่ะ

บ้าไปแล้ว :p

ความเห็นที่ 2.1.2.4

มันเป็นพื้นที่ลาดชัน พื้นดินไม่อุ้มน้ำ 25 ปีเขาทำมาหมดแล้วและไม่มีวิทีใหนไม่ได้ผล ฝายทำไม่ได้ฤดูนัำหลาก พัง สระไม่ได้พื้นดินไม่อุ้มนัำ (บาดาลเจาะลึก25-50เมตร)เวลาท่วมจึงท่วมหนักเวลาแล้งจึงแล้งหนัก

ความเห็นที่ 2.1.3

การที่น้ำท่วมกรุงเทพที่ผ่านมา  จากข้อมูลหลายหน่วยงานระบุตรงกันว่า

เป็นการจัดการน้ำที่ผิดพลาด ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์และผู้รับผิดชอบ

และทางสุพรรณมีการปิดประตูกั้นน้ำ ทำให้น้ำท่วมที่ชัยนาท


ดังนั้น การสร้างเขื่อนแม่วงค์คงไม่ได้ช่วยอะไรมากเลย  

แต่

สิ่งที่สูญเสียที่ชัดเจนก่อนเลยคือประชาชน
1.เสียภาษีเพื่อให้นักการเมืองและผู้เกี่ยวข้องโกงกินดูจากการระบุในข้อที่2

[  2.        ประมาณการค่าก่อสร้างของเขื่อนแม่วงก์เมื่อปี 2525 อยู่ที่ 3,761 ล้านบาท 2551 มีมูลค่า 7,000 ล้านบาท ในเว็บไซด์ของกรมชลประทานในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ระบุว่ามีมูลค่า 9,000 ล้านบาท แต่ เมื่อมีการอนุมัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมูลค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท  ]

2. ป่าไม้ที่สมบูรณ์  อันนี้คงไม่ต้องร่ายยาวก็น่าจะพอรู้ๆกันบ้างว่า ป่าสร้างฝนและชะลอน้ำ สิ่งสำคัญเป็นระบบนิเวศน์วิทยาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์  และเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนกับโลก

3. การสร้างเขื่อต้องตัดไม้   ถามว่าใครได้ประโยชน์จากการตัดไม้  ที่แน่นอนไม่ใช่ประชาชนตาดำๆอย่างเราๆแน่ๆ

และจากเหตุต่างๆ9ข้อ ก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจัดสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนได้เลย

ความเห็นที่ 2.1.3.1

เห็นด้วยว่า อุทกภัยที่ผ่านมาเป็นการบริหารจัดการผิดพลาด แต่ขอแก้ไขหน่อยค่ะว่า
เป็นความผิดพลาดของทั้งสองรัฐบาลค่ะ เพราะเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ค่ะ

อย่าเข้าข้างใคร ตอนนี้เรากำลังพูดถึงผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม และพูดถึงระยะเวลาในอนาคต ที่ลูกหลานของเราจะได้รับผลกระทบ 

ดังนั้นไม่ว่ารัฐบาลไหนมา คุณจะชอบหรือจะเกลียดก็ตาม อย่าเอามาเป็นปัจจัยค่ะ

ถ้าจะสู้ ก็ต้องสู้แบบไม่อิงกลุุ่มก้อนค่ะ นึกถึงส่วนรวมเป็นหลักด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ความเห็นที่ 2.1.3.1.1

ดีใจที่มีผู้คิดแบบนี้ เบื่อไอ้พวกกัดกัน สีนั้นสีนี้่

เราเองเห็นว่าน่าจะมีการผันน้ำไปทางอีสาน...อย่า อย่าเพิ่งบอกว่างั้นงี้ ฟังก่อน
1.เงินมากมายขนาดนี้ทำกังหันผันน้ำไปทางอีสานให้เกิดแนวน้ำไหลเป็นก้างปลา
   ไม่ได้ใช้พลังงานมากมาย ใช้แรงน้ำนะแหละ
2.อย่าบอกว่าดินอีสานเป็นดินทรายเก็บน้ำไม่ได้ ถมไป มันต้องเต็ม อย่างน้อยมันลงไปใต้ดิน 
   นานวันเข้ามันต้องชุ่มขึ้นมาบนดิน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มระดับน้ำใต้ดินอีีกด้วย ทำไมต้องคิดว่าทำปุ๊บ ได้ปั๊บ เพิ่มงานด้วย ใช้ภูมิปัญญาที่มีนี่แหละ  กับการที่จะเอาเงินไปทำฟลัดเวย์เพื่อทิ้งน้ำลงทะเล เพื่อ เพื่อ เพื่อ........ให้ภัยแล้งคงอยู่หรือ จะได้มีงบภัยแล้ง  ไหนไหนจะทิ้งแล้ว เอาไปทิ้งที่อีสานสิ ...ใช่ไหม


สรุป เศร้าใจกับการไม่ยอมทำสิ่งที่มีคุณต่อชาติในอนาคต ไม่ใช่เขาไม่เห็นหรอก แต่เขาได้ในสิ่งที่เราไม่เห็นต่างหาก ประชาชน เลิกกัดกัน เปิดตาดูว่าความจริงคืออะไรเสียทีเถิด......

ความเห็นที่ 2.1.3.1.2

ส่วนรวมของใครของคนได้รับประดยชน์หรือคนเสียประโยชน์ ถ้าของคนได้รับประก็คุ้มค่า คนเสียประโยชน์ ก็ไม่คุ้มค่า งั้นเขื่อนทุกเขื่อน ต้องมาดูกันใหม่ดีมะ หากใตรไม่ได้ประโยชน์ ก็รณรงค์ให้ทูบทิ้งเสียเลย

ความเห็นที่ 2.1.3.2

น้ำท่วมปี 54 ไม่ใช่การบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่มันเป็นการถูกวางยาจากรัฐบาลทราชย์ แต่ยิ่งลักษณ์เป็นคนเข้ามาแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตะหาก

ความเห็นที่ 2.1.3.2.1

อีกแล้วครับ พวกเสื้อแดงไร้มันสมอง ฟังอะไรก็ใช้สติปัญญาคิดบ้าง เรื่องการบริหารจัดการที่ผิดพลาดต้องรับผิดชอบกันทั้งสองรัฐบาลนั่นแหละ อย่าเอาอคติความเชื่อโง่ๆ มาใช้สีข้างเข้าถู หลักฐานก็ไม่มีนอกจากเชื่อตามที่ถูกปั่นหัวและตามสติปัญญาที่ตื้นเขินเท่านั้น เห็นได้ชัดว่าการบริหารจัดการตอนเกิดวิกฤติเป็นหน้าที่ของรัฐบาลปูปํญญานิ่ม ที่ต้องรับผิดชอบ จะเที่ยวโยนไปให้ผู้ที่เขาพ้นอำนาจไปแล้วเป็นการป้ายความผิดไร้ความรับผิดชอบ ไม่ได้เชียร์พรรคใด ไม่ได้เป็นสาวกใคร แต่เห็นได้ชัดว่านักการเมืองและข้าราชการเลวๆ งี่เง่าที่หากินกับนักการเมือง ไม่ว่าสีไหน ฝ่ายไหน เป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาครับ มองในภาพรวมอย่าใช้อคติที่แสนจะโง่เขลาเบาปัญญาเลย ขอร้องละ โทษใครไม่ได้ต้องโทษระบบการเมืองเลวๆ นักการเมืองบัดซบเท่านั้น เลิกโง่ทีเถอะ

ความเห็นที่ 2.1.4

ช่วยนำเสนอทีคะว่าควรสร้างเขื่อนบริเวณไหนที่จะช่วยลดการน้ำท่วมหรือมีวิธีใดที่จะช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนากน้ำท่วมน้ำแล้ง เพราะพวกคุณมีความเชี่ยวชาญด้านป่าไม้และภูมิประเทศ คนที่ดายจากน้ำท่วม ใครเหลียวแลบ้าง บ้านเรือนเสียหาย เท่าไร แน่นอนเราไม่อยากให้ใครมาแดกป่า แต่เราต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทุกๆปีเราควรทำอย่างไรกันดี ทุกคนหวังดีต่อประเทศอย่าค้านอย่างเดียวช่วยเสนอทางออกด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง อีกประการหนึ่งการสร้างเขื่อนในพื้นที่ที่เหมาะสมสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าราาถูกไม่เดือดร้อนประชาชนรากหญ้า คนที่ไม่ให้สร้่งเขื่อนและได้ประโยชน์คือพวกผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซธรรมชาติคะ

ความเห็นที่ 2.1.5

เขื่อนแม่วงก์ ถูกเสนอให้สร้าง พ.ศ 2529 วัสถุประสงค์ช่วยเกษตร เขตลุ่มนัำแม่วงค์เป็นหลักใหญ่ไม่ได้ นำไปช่วยป้องกันนัำท่วมกรุงเทพเป็นหลัก แม้ช่วยได้1-2%ถือเป็นผลพลอยได้ต่างหากช่วยเหลือเกษตร ครับ อย่าเบี่ยงเบนประเด็น

ความเห็นที่ 2.2

ได้อ่านข้อ 6 กับข้อ 7 มั้ยครับ
เขาก็พยายามมองรอบด้านอยู่พอสมควรนะ 
ไม่ใช่มองปัญหาแบบ "คนเมืองมองโลก"  สักกะหน่อย

ความเห็นที่ 2.3

ได้อ่านบ้างรึเปล่า -*- อ่านอีกรอบ คำตอบของคุณเค้า ในบทความตอบไว้เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นที่ 2.4

ผมเป็นคนกรุงเทพเหมือนกัน  ผมไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์ตรงไหนสำหรับผม ผมชอบธรรมชาติ
ใครกล้าการันตีว่าสร้างเขื่อนแล้วนำ้ไม่ท่วม ถ้าท่วมอีกจะทำอย่างไร ใครจะรับผิดชอบ เมื่อถึงตอนนั้นใครจะรับผิด นักการเมืองหรือครับ...ป่าไม้ในประเทศเหลือน้อยลงทุกที  ช่วยกันรักษาให้ลูกหลานดีกว่า อย่าให้ลูกหลานได้เพียงดูแต่ภาพในอดีต

ความเห็นที่ 2.4.1

เพราะเราไม่ได้ประโยชน์หรือป่าวครับ ค้านกันจัง ที่ไหนมีป่ามันก็มีคนจ้องตัดทั้งนั้นและครับ ขนาดอุทยานยังมีคนบุกรุกเข้าไปหน้าตาเฉยแถมเจ้าหน้าที่เฉยอีก ไม้เห็นพวกอนุรักษ์ป่าไปค้านแบบนี้บ้างครับ สร้างเขื่อนมันก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อย มีน้ำก็มีปลา มีสัตว์ป่าไม่ใช่หรือ แล้วก็จากข้อมูลข้างบน เมื่อมีเขื่อเสลาระดับน้ำไหลหลากลดลงเกือบครึ่งไม่ใช่หรือทั้งที่ขนาดเล็กกว่าเขื่อนแม่วงค์ที่กำลังจะสร้างอีก ลองคิดดูนะครับจะเอาป่าไปทำประโยชน์หรือจะรอให้พวกนายทุนรุกป่าเข้าไปทำลายโดยที่เราไม่ได้อะไรตอบแทนเลย

ความเห็นที่ 2.4.1.1

คิดแบบนี้..เราก็ช่วยกันตัดป่าให้หมดประเทศซะเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเปรียบนายทุน...ทุด...

ความเห็นที่ 2.5

ก็ผลการสำรวจมันก็บอกอยู่ ว่าเขื่อนแม่วงศ์รับน้ำที่จะท่วม พื้นที่ด้านล่างแค่ กระจึ๋งเดียว ประโยชน์ด้านที่รองรับภัยพิบัตินี้ถือว่าไม่มีผลเลยครับ ที่น้ำมันท่วมอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เพราะมีเขื่อนน้อย แต่เพราะมีป่าน้อยมันถึงท่วม อย่าคิดถึงแต่ตัวเองครับ ทุกวันนี้ที่ กทม ฝนตกหนักครึ่งชั่วโมง ถนนก็กลายเป็นคลองแล้ว เพราะอะไรครับ? เพราะไม่มีเขื่อนรึเปล่า? ลองคิดดูดีๆ

ความเห็นที่ 2.6

ผมคนกรุงเทพฯ ย้ายมาอยู่จังหวัดนนทบุรีนานแล้ว ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมหาศาลในปี2554
ผมอยากจะให้พิจารณาว่าคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือเปล่า คุณบอกว่าขอพูดเป็นกลาง คุณพูดแทนสัตว์หรือป่าไม้หรือเปล่า
ประโยชน์คือเก็บน้ำได้แค่2%จากน้ำท่วมปี2554ทั้งหมด แต่ความเสียหายกับผืนป่า สัตว์ป่านานาชนิดมากมายประเมินค่ามิได้
คุณเป็นคนที่พร้อมจะเสียสละหรือเปล่า
น้ำท่วมแค่นี้ไม่ทำให้คุณตายหรอก

ความเห็นที่ 2.6.1

ประโยชน์คือเก็บน้ำได้แค่2%จากน้ำท่วมปี2554ทั้งหมด   ทำไมพูดกันจังคำนี้หรือคงต้องทำยุบจังหวัดสักสี่ห้าจังหวัดทำเขื่อนถึงจะเก็บน้ำเท่าที่ท่วมเมื่อปี54 เขื่อนทำหน้าที่เก็บน้ำ ชะลอน้ำ หรือจะไปทำไฟฟ้าก็ยังได้ถ้าต้องการ ผมว่าแม้จะแค่0.1% ก็ยังต้องคิดเลยครับ อย่าคิดว่าสร้างเขื่อนเดียวจะแก้ไปหาได้ทั้งหมด อยากให้ลองคิดนะครับทำไมจีนจึงสร้างเขื่อนยักษ์กักเก็บน้ำ ถ้าสังเกตุตอนนี้หน้าแล้งแม่น้ำโขงแห้ง เมื่อก่อนไม่เคยมี เพราะจีนเขาคิดว่าต่อไปน้ำจะขาดไง พอน้ำท่วมก็ปล่อยออก อีสานจมบาดาล คิดเอาครับ จบ

ความเห็นที่ 2.7

ทุกคนที่ต่อต้านการสร้างเขื่อน ไม่มีเจตนาในการเตะถ่วงโครงการแต่อย่างใด ไม่มีใครได้ผลประโยชน์ถ้าจะทำเพื่อการเตะถ่วง แต่เราอยากให้รัฐบาลพิจารณาทางเลือกที่สร้างประโยชน์จริงๆในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ปัญหาน้ำท่วม
ป่าแม่วงก์เป็นสมบัติของคนทั้งชาติ ไม่ใช่สมบัติของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง ไม่ใช่สมบัติของรองนายกฯ ที่จะมาโมเมตัดสินใจทำลายป่าผืนนี้ ท่านไม่มีสิทธิค่ะ

ความเห็นที่ 2.7.1

รัฐบาล ไม่ได้หมายถึง รัฐบาลนี้ เพราะการเรียกร้องตั่งแต่ พ.ศ 2529 แล้วผ่านมา หลายรัฐบาล แล้วรัฐบาลตัดสินใจสร้างไม่ได้ ประชาชน คนใหนละครับ ที่ตัดสินใจที่ตัดสินใจได้ ทุกเรื่องใหมครับที่รัฐบาลต้องถามประชาชน แล้วประชาชนที่รัฐบาลถาม บอกได้ใหมครับ ชื่ิออะไร บ้านเลขทึ่ อะไร ตำบล อำเภอ จังหวัดอะไร เอ้อ อะไร ก็สมบัติ ชาติ ประชาชนลุ่มน้ำแม่วงก์ ล่ะไม่ใช้ ประชาชนของ ชาตินี้ รึไง ขอ รับ z

ความเห็นที่ 3

มั่นใจแล้วหรือครับว่าคนเมืองหลวงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ^^

ความเห็นที่ 4

ขอแชร์ นะครับ เรื่องนี้ 

ความเห็นที่ 5

ทำไมพื้นที่รับน้ำของเขื่อนแม่วงก์ (ต่อตร.กม.) จึงมีน้ำมากกว่าพื้นที่รับน้ำของเขื่อนทับเสลา 2 เท่ากว่าทั้ง ๆ ที่อยู่ในแนวเขาเดียวกัน ปริมาณฝนตกไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก… (ตอบ) ก็เพราะยอดเขาของพื้นทีทับเสลาสูงน้อยกว่ายอดเขาของแม่วงก์ พื้นที่ยอดเขาสูงจะให้มากกว่าพื้นที่ต่ำครับ เพราะมีน้ำฟ้าเข้ามาผสมน้ำฝนด้วยครับ

ความเห็นที่ 5.1

ขอบคุณครับ จุดนี้เป็นจุดที่สงสัยมาก แสดงว่าพื้นที่สูง อาจจะมีโอกาสเกิดฝนมากกว่า จึงมีน้ำมากกว่าถูกไหมครับ? 

ความเห็นที่ 5.1.1

"พื้นที่สูงอาจจะมีโอกาสเกิดฝนมากกว่า จึงมีน้ำมากกว่าถูกไหมครับ? "

(ตอบ...ผมพยายามจะอธิบายอย่างง่ายๆให้ทุกท่านเข้าใจครับ)

1. พื้นที่ 2 แห่ง (พื้นที่ A กับพื้นที่ B) อยู่ติดกัน มีเนื้อที่เท่ากัน ในระยะเวลาเท่ากัน ช่วงเดียวกัน มีระดับความสูง มีสภาพป่า สภาพดิน ปริมาณน้ำฝน เหมือนกันหมด ... น้ำท่าที่ได้จากพื้นที่ทั้ง 2 แห่งจะเท่ากัน

2. แต่ถ้า"พื้นที่ A" มีภูเขาสูงๆมากกว่า "พื้นที่ B" ... น้ำท่าที่ได้จากพื้นที่ A จะมากกว่าพื้นที่ B เพราะพื้นที่ A จะดึงความชุ่มชื้นในอากาศลงมาเป็นหยดน้ำได้มากกว่า ในที่สุดปริมาณน้ำท่าจึงมากกว่า (สังเกตง่ายๆ ... เวลาเรายืนอยู่ทีตีนเขาแล้วเดินขึ้นไปเรื่อยๆสู่ยอดเขา ความชุ่มชื้นจะมากขึ้นเรื่อยๆตามระดับความสูง)

ความเห็นที่ 6

(นณณ์ ผาณิตวงศ์) “เป็นไปไม่ได้ที่เขื่อนแม่วงก์จะสามารถรับน้ำได้เต็ม 250 ล้าน ลบ.ม. ทุกปี”...(ธนพล สาระนาค) “250 (แท้จริงคือ 258) ล้าน ลบ.ม. คือ ความจุอ่างเก็บน้ำ...หรือ maximum capacity ของอ่าง...ผมเห็นไม่เคยเอกสารของกรมชลประทานบอกว่าจะน้ำอ่างเต็ม 250 ทุกปี...ตัวเลข 250 หรือ 258 เป็นตัวเลขเฉลี่ยเพื่อออกแบบเขื่อน ... ในความเป็นจริง น้ำจะเต็มหรือไม่เต็มอ่าง หรือแค่ไหน เป็นไปตามสภาพน้ำท่าในแต่ละปี ซึ่งไม่เท่ากัน บางปีอาจล้น บางปีอาจพร่องครับ.” 
 

ความเห็นที่ 7

(นณณ์ ผาณิตวงศ์) “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ยังได้มีหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่ 23 มีค. 2555  ให้ความเห็นว่าโครงการเขื่อนแม่วงก์ขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯจะพิจารณาให้ดำเนินการได้”...(ธนพล สาระนาค) ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯถูกต้องแล้ว...แต่ถ้ารัฐบาลมีนโยบายจะสร้างก็ต้องเพิกถอนพื้นที่เขื่อนและอ่างออกจากเขตอุทยานฯ ทำนองเดียวกับเขื่อนขุนด่านฯ จ.นครนายกครับ".

ความเห็นที่ 8

(นณณ์ ผาณิตวงศ์) “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ยังได้มีหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่ 23 มีค. 2555  ให้ความเห็นว่าโครงการเขื่อนแม่วงก์ขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯจะพิจารณาให้ดำเนินการได้”...(ธนพล สาระนาค) ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯถูกต้องแล้ว...แต่ถ้ารัฐบาลมีนโยบายจะสร้างก็ต้องเพิกถอนพื้นที่เขื่อนและอ่างออกจากเขตอุทยานฯ ทำนองเดียวกับเขื่อนขุนด่านฯ จ.นครนายกครับ".

ความเห็นที่ 9

บ้านเราเอะอะก็แสดงความเห็นคัดค้านกันยัน...ทั้งที่ความจริงคืออะไรก็ไม่รู้กันเลย  โทษทีครับถ้าผมจะบอกว่า แม้ดร. หรือ รศ. ก็เถอะใช่ว่าจะเก่งซะทุกด้าน....อย่างอ่านข้อมูลที่เสนอมา ข้อมูลนะจริง แต่แสดงความเห็นโดยคนไม่รู้เรื่องก็จบครับ
อีกอย่าง ทำไมบ้านเราถึงเอาเรื่องวิชาการ มาใช้ตัดสินโดยโพล.....ถ้าเป็นอย่างนี้ ต่อไปก็ไม่ต้องศึกษาอะไรที่เป็นวิชาการหรอกครับ
ปีนี้ ก็ทำโพลเลย  น้ำท่วมมั๊ย   แผ่นดินไหวมั๊ย  ถ้าโพลเชื่อว่าแผ่นดินไหว  ก็ประกาศให้อพยพเลย...ใครไม่อพยพจะไม่รับผิบชอบ เป็นต้น

ความเห็นที่ 9.1

เห็นด้วยครับ แล้วขอเสนอเพิ่มเติมครับว่าถ้าอยากเก็บป่าไว้จริงๆ ต้องยกเลิกกรมป่าไม้และกรมอุทยานครับ จากนั้นต้องไม่ให้ใครเข้าไปในป่าปล่อยทิ้งไว้เลย สัตว์ป่าจะมีกี่ชนิดก็ชั่งมัน ต้นไม้จะมีอะไรบ้างก็ช่างมัน ไม่ว่าองค์กรอะไรก็ไม่ต้องเข้าไป เจ้าหน้าที่จะรักษาอยู่บริเวณรอบนอกเท่านั้น
ไฟป่าก็ใช้การดับไฟทางอากาศ ผมจะดูสิว่าใครจะทนไม่ได้กันแน่ ย้ำต้องไม่ให้เข้าไปทุกคนนะครับ
ถ้าเป็นเช่นนี้ได้รับรองว่าป่าจะสมบูรณ์กว่านี้ร้อยเท่าครับ อีกอย่างผมอยากให้คนที่เขาศึกษาโครงการนี้จริงๆ ได้มีโอกาสพูดบ้าง ไม่ใช่คนที่ไม่เป็นผู้ศึกษาพูดอย่างเดียว และตาสี ตาสา ที่เป็นชาวนา และเกษตรกรไม่มีโอกาสเข้ามาดูในเน็ตหรอกครับ มีแต่พวกเราๆท่าน ๆ เท่านั้นที่เข้ามาพูดคุยกัน ส่วนพวกชาวนา ชาวไร่ เขาก็ใช้เวทีของเขา และเขาเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจครับ

อย่างที่นักวิชาการพูดว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของนกเงือกคอแดง ถามจริงเถอะนกเงือกโดยทั่วไปอาศัยอยู่ในป่าประเภทใด บางคนบอกว่าน้ำท่วมโมโกจู ท่วมช่องเย็น พูดกันไป ระดับสันเขื่อน +210 ม.รทก
โมโกจู และช่องเย็น อยู่ที่ + 1,000 ม.รทก ครับ อย่างนี้ท่วมมั๊ยครับ
แค่นี้ก่อนนะครับ อยากให้พูดความจริงมากกว่านี้ครับ

ความเห็นที่ 9.1.1

อย่าดูถูกชาวน่หรือเกษตรกรครับ ผมก็ 1 คนที่เป็นเกษตรกรที่จบ ปริญญาตรี ใช้เน็ทเป็น ครับผม

ปล.ชื่อด้านบนเป็นชื่อจริงผมครับ เซิตเน็ทดูได้ผมประกอบหลายอาชีพครับ ^^

ความเห็นที่ 9.2

งั้น นักการเมืองที่ไม่มีความรู็อะไรเลย ก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เหมือนกันสิครับ

ในเมื่อผู้เชี่ยวชาญ ยังไม่ได้เลย :p

ตรรกะป่วยแล้วนะครับ

เมื่อคนมันเห็นแก่ตัว ก็ต้องมีอีกพวกมาคอยกันไงครับ

ความเห็นที่ 9.3

ผลจาก EHIA สรุปมาแล้วว่าถ้าสร้างจะเสียหายต่อป่าและระบบนิเวศมาก มันไม่คุ้มไงครับ ลองไปหาอ่านดูนะครับว่ามาตรการของEHIA มีหลักการว่าอะไร ทำมาสามครั้งไม่ผ่านสักครั้งคุณจะไม่ให้ค้านอีกหรอครับ

ความเห็นที่ 10

"เขื่อนแม่วงก์"เปรียบเทียบกับ"เขื่อนขุนด่านฯ" http://www.interpretationthailand.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539503326 

ความเห็นที่ 10.1

แหม ผมละอยากให้เว็บของลุงมีหน้าต่างให้แสดงคคห.ได้แบบนี้จังเลยครับ อยากจะถามหลายอย่างเหมือนกัน

ว่าแต่เขื่อนขุนด่าน ใช้ที่น้อยกว่าเขื่อนแม่วงก์ 4 เท่า แต่เก็บน้ำได้เกือบเท่ากันเลยเชียวครับ ซึ่งการสร้างเขื่อนขุนด่าน ก็แสดงให้เห็นว่า ngo ไม่ได้ค้านมันไปเสียทุกเขื่อน อันไหนที่มันพอรับได้ ก็ไม่ได้มีใครว่าอะไร แต่บางเขื่อนที่มันสร้างในพื้นที่ๆน่าเสียดาย และมีข้อน่าสงสัยหลายประการ ก็จึงมีการนำข้อมูลมาถกกัน ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ 

บทความนี้ที่ออกมา จริงๆผมก็ไม่ได้ว่ารู้ไปเสียทั้งร้อย ได้ข้อมูลจากตรงไหนก็เอามาใส่ไว้ ลองคำนวน ค้นหาตัวเลขที่น่าสนใจดู บทความของ siamensis.org มีช่องให้แสดงความคิดเห็นได้ คุยกันได้ แย้งได้ ไม่เห็นด้วยก็นำข้อมูลมาแรกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ยินดีที่สังคมไทยเป็นแบบนี้ครับ 

ความเห็นที่ 10.1.1

"เขื่อนขุนด่าน ใช้ที่น้อยกว่าเขื่อนแม่วงก์ 4 เท่า แต่เก็บน้ำได้เกือบเท่ากันเลยเชียวครับ "...(ตอบ) เขื่อนขุนด้านฯสันเขื่อนสูงกว่าแม่วงก์ครับ

ความเห็นที่ 10.1.2

"ก็แสดงให้เห็นว่า ngo ไม่ได้ค้านมันไปเสียทุกเขื่อน "...(ตอบ) "ผมก็ไม่ได้สนับสนุนทุกเขื่อน ในทำนองเดียวกันครับ"

ความเห็นที่ 10.1.3

"ผมอยากให้เว็บของลุงมีหน้าต่างให้แสดงคคห.ได้แบบนี้ อยากจะถามหลายอย่างเหมือนกัน"
(ตอบ)
1.เว็บผม www.interpretationthailand.org มันเว็บโหลครับ อย่างต้ำ 3,300 บาท/ปี (ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับ) คนรุ่นลุงมีใครเขาเล่นเว็บแบบลุงบ้างล่ะครับ ได้แค่นี้ก็บุญแล้ว อีกอย่างลุงไม่มีความรู้เรื่องเว็บแว๊บอะไรหรอกครับ...ได้แค่จิ้ม ๆ แจ้ม ๆ ไม่มีจิ้มแพ่ด ๆ นะครับ เพราะไม่มีตัง และไม่ได้เป็นเศรษฐีไร่อ้อยหรือโรงงานน้ำตาลกับเขา...ที่ลุงมาเล่นเรื่องเขื่อนแม่วงก์ก็เพราะสงสารชาวนาจะไม่มีน้ำทำนา ทำอ้อยส่งโรงงานครับ
2.ถามที่นี่น่าจะสะดวกที่สุดครับ ยินดีตอบครับ.

ความเห็นที่ 10.1.3.1

งั้นบอกเลยว่าผมไม่เห็นด้วยกับลุงเรื่องเขื่อนไม่กระทบกับเสือและช้างครับ ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะบอกว่าไม่เจอในพื้นที่สร้างเขื่อน (ซึ่งจริงๆอาจจะมีก็ได้ ไม่เจอ ไม่ได้หมายความว่าไม่มี) แต่พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ราบต่ำ ซึ่งมีน้ำให้สัตว์ได้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ถ้ามันมีจำนวนมากขึ้น เราดูแลป่าได้ดีขึ้น ในที่สุดมันก็ต้องลงมา สัตว์ใหญ่อย่างช้าง ไม่ได้ชอบอยู่บนป่าที่ลาดชันอยู่แล้ว เสือก็คงมาอาศัยลำน้ำในการล่าสัตว์หากินได้ในที่สุด เพราะริมลำน้ำมีสัตว์เล็ก มีกวางป่าซึ่งเป็นอาหารของเสืออยู่แล้ว ทำไมมันถึงจะไม่ตามลงมา แล้วผมก็ไม่เชื่อเรื่องเขื่อนจะเก็บน้ำให้สัตว์ป่า เพราะ
1. ในหน้าฝน สัตว์มีน้ำในป่ากินทั่วไปอยู่แล้วไม่ต้องลงมากินน้ำในเขื่อน
2. ในหน้าแล้ง น้ำในเขื่อนจะเป็นบ่อกระจุ๊กอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยพื้นที่โล่งๆ (ดูภาพเขื่อนทับเสลาในหน้าแล้งด้านบนประกอบ) ผมไม่เชื่อว่าสัตว์จะกล้าลงมากินน้ำ หรือลงมาแล้วจะปลอดภัยจากคนที่จะเข้าไปล่าได้ง่ายมากๆ

ส่วนเรื่องนกยูง ที่ผมถ่ายภาพมา เดินไปเดินมาอยู่แถวแก่งลานนกยูง เป็นนกยูงพันธุ์ไทยครับ ไม่ใช่พันธุ์อินเดีย หน้าสีเหลือง คอสีเขียว จุกบนหัวตั้งตรง ตัวเมียมีสีสันพอสมควร ชัดเจนมากว่าเป็นนกยูงไทย ถึงแม้ว่าจะเป็นนกยูงปล่อย แต่มันก็อยู่ได้แล้วในธรรมชาติ น่าจะสามารถแพร่พันธุ์ได้ในที่สุด และจะกลายเป็นแหล่งอาศัยของนกยูงไทยอีกแห่ง ที่จะเข้าถึงได้ง่ายมากครับ อีกข้อคือเจ้าหน้าที่บอกผมว่ามีนกยูงธรรมชาติมาร่วมอาศัยสมบทอยู่ด้วยครับ แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกยูงธรรมชาติด้วย   

ที่รับไม่ได้อีกอย่างคือ ลุงอย่ามองว่าคนต้านเขื่อน รักแต่สัตว์ แต่ป่า ไม่เห็นใจชาวบ้านสิครับ ผมเป็นคนไทย รักคนไทยอยู่แล้วครับ แต่ผมมองว่าโครงการนี้มันไม่ได้เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านได้จริงๆเลย และเป็นการใช้งบประมาณทั้งภาษีและเงินกู้สาธารณะอย่างไม่คุ้มค่าเอามากๆ มันน่าจะมีทางเลือกอื่นที่ทำให้คนก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่ป่าและสัตว์ป่าไม่ต้องเป็นผู้ "เสียสละ" ผมอาจจะด้อยปัญญาไม่สามารถที่จะร่ายออกมาได้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง แต่ผมเชื่อว่าบ้านนี้เมืองนี้มีคนเก่งมีความสามารถมากมาย

เรามีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอนให้มีการกักเก็บน้ำเป็นบ่อในที่ของตัวเองให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก พื้นที่ตรงนั้นมีน้ำนะครับไม่ใช่ไม่มี ขุดบ่อเสียหน่อย หน้าน้ำ น้ำไหลมาลงเองเลยด้วยซ้ำ ในบ่อก็เลี้ยงปลาได้อีก

ความเห็นที่ 10.1.3.1.1

ทางเลือก...คิดเล่นๆเร็วๆนะครับ ผมรู้ว่าอยู่ๆมันเอาเงินหลวงไปทำแบบนี้ไม่ได้แต่ขอเสนอให้ลองคิดดู สมมุติบอกว่า:

1. พื้นที่ชลประทานมี 299,000 ไร่ ชาวบ้านเฉลี่ยเป็นเจ้าของสักคนละ 10 ไร่ ก็จะมีแปลงเกษตรทั้งหมด 29,900 แปลงนะครับ
2. ค่าขุดดิน ย้ายถมในพื้นที่แถวนั้น ตกประมาณ 35 บาท/ลบ.ม. นะครับ งบประมาณ 13,000,000,000 ล้าน จะขุดดินได้ 371,428,571 ลบ.ม.
3. ซึ่งจะทำให้ (371,428,571/29,900) ได้บ่อน้ำที่มีความจุแปลงละ 12,422 ลบ.ม.
4. ข้าวใช้น้ำประมาณ 1,000 ลบ.ม./ไร่/ปี ถ้าชาวบ้านได้น้ำ 12,422 ลบ.ม. ต่อพื้นที่ 10 ไร่ ก็ทำนาข้าวได้สบายๆแล้ว ในบ่อยังเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด มีรายได้เสริมอีก และข้อสำคัญคือไม่ต้องไปให้สัตว์ต้องมา "เสียสละ" พื้นที่ป่าให้คนเก็บน้ำด้วยครับ 

ทั้งนี้ในปัจจุบันรัฐบาลก็มีโครงการให้เกษตรกรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำมาพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตัวเองอยู่แล้วนะครับ

ความเห็นที่ 10.1.3.1.1.1

ผมก็เป็นเกษตรกรครับ อันที่จริงผมมีความเห็นว่าเขื่อนไม่ได้ช่วยอะไรเกษตรกรมากมายเลยครับ
อย่างผมทำไร่อ้อยกว่า 1000 ไร่/ปี ผมไม่เห็นต้องพึ่งพาน้ำจากเขื่อนเลย เพราะแถวที่ผมทำไม่มีเขื่อน   ที่ดินบางแปลงจะมีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่านก็ดีไป  บางแปลงผมก็ขุดบ่อ น้ำก็ใช้ได้ทั้งปี
พวกผักผมก็ทำนะครับ อย่าง ต้นหอม ผักชี ที่ใช้น้ำเยอะๆ ผมก็ไม่เดือดร้อน แค่ยอมเสียพื้รที่สัก 2-3 ไร่ขุดสระน้ำ ก็มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแล้วครับ ไม่อยากอธิบายอะไรมาก ผมว่าเขื่อนไม่จำเป็นเท่าไรแค่นั้นจบ  

ปล. ผมเกษตรกรจบ ปริญญาตรีนะครับ บอกไว้เผื่อบางคนจะหาว่าผมเป็นเกษตรกรโง่ไม่มีความรู้สะเออะ มาออกความเห็น ^^