4 ปีสายด่วนงูเข้าบ้าน ข้อมูลที่ได้มา ตอนที่ 2 : งูที่สอบถามเข้ามาบ่อยที่สุด

เรื่อง : สายด่วนงูเข้าบ้าน
ภาพ : วรพจน์ บุญความดี

         “สายด่วนงูเข้าบ้าน” ให้คำปรึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียของทั้งสองฝ่าย โดยเริ่มให้คำปรึกษาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ผ่านมาแล้ว 4 ปี ให้บริการระบุชนิดงูจากภาพถ่ายไปแล้ว 14,588 ครั้ง โดยแบ่งเป็น ภาพจากโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ ให้ช่วยระบุชนิดเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโดนงูกัด (snake bite) 7,431 ครั้ง  และภาพงูที่พบเจอทั่วไป 7,150 ครั้ง

ลำดับงูที่กัดและถุูกส่งภาพมาถามมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
  1.  กลุ่มงูงอด (Oligodon spp.) จำนวน 1,769 ครั้ง คิดเป็น 29%
  2.  กลุ่มงูหัวกะโหลก (Homalopsis spp.) จำนวน 880 ครั้ง คิดเป็น 14%
  3. กลุ่มงูเห่า (Naja spp.) จำนวน 666 ครั้ง คิดเป็น 11%
  4. งูกะปะ (Calloselasma rhodostoma) จำนวน 616 ครั้ง คิดเป็น 10%
  5. กลุ่มงูลายสอ (Xenochrophis spp.) จำนวน 589 ครั้ง คิดเป็น 9%
ลำดับงูที่พบเจอทั่วไปถุูกส่งภาพมาถามมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
  1. กลุ่มงูงอด (Oligodon spp.) จำนวน 1,287 ครั้ง คิดเป็น 23%
  2. กลุ่มงูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea spp.) จำนวน 1,165 ครั้ง คิดเป็น 21%
  3. กลุ่มงูสิง (Ptyas spp.) จำนวน 782 ครั้ง ติดเป็น 14%
  4. กลุ่มงูปล้องฉนวน (Lycodon spp.) จำนวน 474 ครั้ง คิดเป็น 9%
  5. งูทางมะพร้าว (Coelognathus radiatus) จำนวน 472 ครั้ง คิดเป็น 9%
รวบรวมข้อมูลระหว่าง 29 มิถุนายน 2559 ถึง 6 เมษายน 2563