กรอปสำหรับภาพใน Species Index

วิธีเซพไฟล์ไปให้ คลิกขวา แล้วเซพไปก่อนนะครับ

จะได้ไฟล์ species index frame.txt มาอยู่ในเครื่องท่าน

วิธีใช้

ก่อนอื่นใด เปลี่ยนนามสุกลมันเป็น .rar ก่อน เพราะมันเป็นไฟล์.rar เพียงแต่มันโพสลงเวปไม่ได้เลยต้องหลอกว่ามันเป็น .txt

จากนั้นก็ unzip มันออกมาก่อนนะครับด้วยโปรแกรมวินแรร์
จากนั้นเปิด "species index frame" ขึ้นมาด้วย PS
จากนั้น ก็เปิดภาพของท่านขึ้นมา แล้ว ก๊อปมาแปะในกรอป เอาภาพของท่านไว้ที่ layer ล่างสุด
ย่อภาพนั้นด้วยการกด ctrl+T

พอตบแต่งจนพอใจแล้ว ก็ไปที่ file/save for web
เลือกประเภทไฟล์เป็น JPEG
แล้วก็หนด quality    (หรือ    กด > แล้วเลือก optimize to file size แล้วเข้าไปกำหนดขนาดไฟล์)
แล้วก็กด save แล้วเลือกที่ให้มันว่าจะไว้ที่ไหน ก็เป็นอันจบ (บางทีมันจะมีแจ้งว่าชื่อนี้อาจมีปัญหากับบาง browser บลาๆ ก็ช่างมัน กด ok ไปเลย)

ผลคือ ท่านจะได้ไฟล์ภาพใหม่มาหนึ่งภาพที่ต้องการ และ ไฟล์ species index frame ยังอยู่เหมือนเดิม

ตอนปิดไฟล์ species index frame ก็ไม่ต้องเซพอะไร หรือ ถ้ามีใส่ชื่อคนเพิ่มเติมไว้ อยากเซพ ก็ลบภาพที่ใส่ๆไว้ออกก่อนก็จะเป็นการประหยัดเนื้อที่ครับ
และให้เซพเป็นนามสกุล Photoshop (*.PSD) ครับ