งูที่พบในเขตน้ำท่วม กทม.และปริมณฑล

โปสเตอร์ งูที่พบในพื้นที่ น้ำท่วม ในเขต กทม. และ ปริมณฑล
ไฟล์: