งูสิง

ชื่อไทย: งูสิงใต้, งูสิงทองชื่อสามัญ: Günther's Rat Snakeชื่อวิทยาศาสตร์: Ptyas fusca (Günther, 1858)ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:  การกระจายพันธุ์:...
ชื่อไทย: งูสิงธรรมดา, งูเห่าตาลาน, งูสิงอ้อย (เหนือ)ชื่อสามัญ: Indochinese Rat Snakeชื่อวิทยาศาสตร์: Ptyas korros (Schlegel, 1837)ขนาดเมื่อโตเต็มวัย...