งูกะปะ

ชื่อไทย: งูกะปะ งูปะบุก(ใต้) งูขว้างฆ้อน(ใต้) ชื่อสามัญ: Malayan Pitviper ชื่อวิทยาศาสตร์: Calloselasma rhodostoma (Boie,1827) ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:  ...