หนูผีบ้าน

ชื่อไทย: หนูผีบ้านชื่อสามัญ: House Shrewชื่อวิทยาศาสตร์: Suncus murinus (Linnaeus, 1766)ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:  ปลายจมูกถึงรูทวาร (Head-and-body length...