หนูผีบ้าน

ชื่อไทย: หนูผีบ้าน ชื่อสามัญ: House Shrew ชื่อวิทยาศาสตร์: Suncus murinus (Linnaeus, 1766) ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:  ปลายจมูกถึงรูทวาร (Head-and-body...