หนูผีจิ๋ว

 ชื่อไทย: หนูผีจิ๋วชื่อสามัญ: Pygmy White-toothed Shrewชื่อวิทยาศาสตร์: Suncus etruscus (Savi, 1822)ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: ปลายจมูกถึงรูทวาร (Head-and-...