หนูผีจิ๋ว

 ชื่อไทย: หนูผีจิ๋ว ชื่อสามัญ: Pygmy White-toothed Shrew ชื่อวิทยาศาสตร์: Suncus etruscus (Savi, 1822) ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: ปลายจมูกถึงรูทวาร (Head-...