ปลาฉลามหัวค้อน

ชื่อไทย: ปลาฉลามหัวค้อนดำ ชื่อสามัญ: Smooth Hammerhead Shark ชื่อวิทยาศาสตร์: Sphyrna zygaena (Linnaeus 1758) ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:   การกระจายพันธุ์:...
ชื่อไทย: ปลาฉลามหัวค้อน ชื่อสามัญ: Scalloped Hammerhead Shark ชื่อวิทยาศาสตร์: Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: 4-4.5...
Family: Sphyrnidae วงศ์: ปลาฉลามหัวค้อน (Hammerhead shark)