ปลาฉลามหัวค้อน

ชื่อไทย: ปลาฉลามหัวค้อนดำชื่อสามัญ: Smooth Hammerhead Sharkชื่อวิทยาศาสตร์: Sphyrna zygaena (Linnaeus 1758)ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:  การกระจายพันธุ์:...
ชื่อไทย: ปลาฉลามหัวค้อนชื่อสามัญ: Scalloped Hammerhead Sharkชื่อวิทยาศาสตร์: Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: 4-4.5...
Family: Sphyrnidaeวงศ์: ปลาฉลามหัวค้อน (Hammerhead shark)