นกตะขาบทุ่ง

ชื่อไทย: นกตะขาบทุ่ง ชื่อสามัญ: Indian Roller ชื่อวิทยาศาสตร์: Ictinaetus malayensis  Linnaeus, 1758 ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: 33 เซนติเมตร การกระจายพันธุ์...