ปลาซิวใบไผ่เล็ก

ชื่อไทย: ปลาซิวใบไผ่เล็กชื่อสามัญ: White-lined Danioชื่อวิทยาศาสตร์: Danio albolineatus(Blyth, 1860)ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: 3.5-4...
Genus: Danio Hamilton, 1822สกุล: ปลาซิวใบไผ่เล็ก, ปลาม้ามุก ปลาเกล็ดน้ำจืดขนาดเล็ก ลำตัวยาวและแบนข้าง...