ปลาโนรี

ชื่อไทย : ปลาโนรี, โนรีเกล็ด ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Heniochus acuminatus Linnaeus, 1758 ขนาดเมื่อโตเต็มวัย : 25 เซนติเมตร ลักษณะทั่วไป: สังเกตได้ง่าย...