นกลุมพูขาว

ชื่อไทย: นกลุมพูขาวชื่อสามัญ: Ducula bicolor (Scopoli, 1786)ชื่อวิทยาศาสตร์: Pied Imperial Pigeon ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:  การกระจายพันธุ์:การจำแนกชนิด:...