ปลาซิวใบไผ่แม่แตง

ชื่อไทย: ปลาซิวใบไผ่แม่แตง ชื่อสามัญ: ชื่อวิทยาศาสตร์: Devario maetangensis Fang, 1997 ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:  5-6 เซนติเมตร การกระจายพันธุ์:...