ปลาซิวใบไผ่แม่แตง

ชื่อไทย: ปลาซิวใบไผ่แม่แตงชื่อสามัญ:ชื่อวิทยาศาสตร์: Devario maetangensis Fang, 1997ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:  5-6 เซนติเมตรการกระจายพันธุ์:...