กระมงยักษ์

ชื่อไทย: ปลากระมงยักษ์, กระมงพร้าว ชื่อสามัญ: Giant Trevallyชื่อวิทยาศาสตร์: Caranx ignobilis (Forsskål, 1775)ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:  170 เซนติเมตร หนัก...