กระมงยักษ์

ชื่อไทย: ปลากระมงยักษ์, กระมงพร้าว  ชื่อสามัญ: Giant Trevally ชื่อวิทยาศาสตร์: Caranx ignobilis (Forsskål, 1775) ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:  170 เซนติเมตร...