อ้นกลาง

ชื่อไทย: อ้นกลาง ชื่อสามัญ: Hoary Bamboo Rat ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhizomys pruinosus ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: ปลายจมูกถึงรูทวาร (Head-and-body length) 26-35...