อ้นกลาง

ชื่อไทย: อ้นกลางชื่อสามัญ: Hoary Bamboo Ratชื่อวิทยาศาสตร์: Rhizomys pruinosusขนาดเมื่อโตเต็มวัย: ปลายจมูกถึงรูทวาร (Head-and-body length) 26-35...