ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง

ชื่อไทย: ค้างคาวแม่ภาคกลาง ชื่อสามัญ: Lyle's Flying-Fox ชื่อวิทยาศาสตร์: Pteropus lylei ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: Forearm (FA) จากข้อมือถึงศอก 14.5-16...