ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง

ชื่อไทย: ค้างคาวแม่ภาคกลางชื่อสามัญ: Lyle's Flying-Foxชื่อวิทยาศาสตร์: Pteropus lyleiขนาดเมื่อโตเต็มวัย: Forearm (FA) จากข้อมือถึงศอก 14.5-16...