ปลาสะตือ

ชื่อไทย: ปลาสะตือ ปลาตือชื่อวิทยาศาสตร์: Chitala lopis (Bleeker, 1850)ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: 150 เซนติเมตรการกระจายพันธุ์: พบทั่วประเทศการจำแนกชนิด:...