ปลาสะตือ

ชื่อไทย: ปลาสะตือ ปลาตือ ชื่อวิทยาศาสตร์: Chitala lopis (Bleeker, 1850) ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: 150 เซนติเมตร การกระจายพันธุ์: พบทั่วประเทศ การจำแนกชนิด...