ปลาตาเหลือกยาว

ชื่อไทย : ปลาตาเหลือกยาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elops machnata (Forsskål, 1775) ขนาดเมื่อโตเต็มวัย : 118 เซนติเมตร ถิ่นอาศัย : หากินบริเวณชายฝั่ง...