Trimeresurus [Popeia] phuketensis

ชื่อไทย: งูเขียวหางไหม้ภูเก็ตชื่อสามัญ: ชื่อวิทยาศาสตร์: Trimeresurus [Popeia] phuketensis ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:  การกระจายพันธุ์: การจำแนกชนิด:  ...