ปลาฟิชโช่

ชื่อไทย: ปักเป้าซีลอนชื่อสามัญ:ชื่อวิทยาศาสตร์: Tetraodon biocellatus Tirant, 1885ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: 8 เซนติเมตรการกระจายพันธุ์:...