หมากนเรศวร

ชื่อไทย: หมากนเรศวร, ปาล์มสองทางชื่อสามัญ:ชื่อวิทยาศาสตร์: Wallichia disticha T. Andersonขนาด: สูง 8 เมตร การกระจายพันธุ์:...