ฉลามนางฟ้า

ฉลามนางฟ้า (Angel shark)ตัวแบนลงคล้ายปลากะเบน ไม่มีครีบก้น (anal fin)Squatinidae