ข้อตกลงผู้ใช้

  1. เว็บไซต์และเว็บบอร์ดแห่งนี้ตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านที่เกี่ยวกับธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรุณางดแปะข้อความนอกประเด็น เช่น ลดความอ้วน ทำงานพิเศษ ภาพดารา และ การเมืองในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับจุดประสงค์ของกลุ่ม
  2. กรุณางดทำธุรกิจ เช่น โฆษณาขายของ ประกาศรับซื้อ ประกาศขาย และ โฆษณากิจกรรม/กิจการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ siamensis.org
  3. กรุณาใช้วาจาที่สุภาพ การมีความคิดเห็นขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคม แต่กรุณาถกกันด้วยเหตุและผล
  4. กรุณางด แปะภาพ หรือข้อความใดๆที่มิใช่ลิขสิทธ์ของท่านโดยมิได้อ้างอิงแหล่งที่มา และ/หรือยังมิได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการกับเจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
  5. ท่านที่ประสงค์จะใช้ ภาพ ข้อความ หรือ ความคิดเห็นใดๆก็ตามในเว็บไซต์และเว็บบอร์ดแห่งนี้ กรุณาปฏิบัติตามกฏลิขสิทธิ์ที่ระบุไว้ อนึ่ง เว็บไซต์แห่งนี้ไม่มีจุดประสงค์ในการทำธุรกิจใดๆ และไม่หวงวิชาความรู้ แต่เราเห็นว่าการเคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญ
  6. กรุณางดกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายและ/หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม บนเว็บไซต์และเว็บบอร์ดแห่งนี้
  7. ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ/แก้ไขบทความ กระทู้ ภาพ หรือ ความคิดเห็นใดๆที่เข้าข่าย 6 ข้อด้านบน หรือถ้าหากเห็นสมควรที่จะลบ/แก้ไข 
  8. รักคนอ่าน