ปลาซิวใบไผ่ Devario อยากถามหน่อย

Devario fangfangae และ D.salmonata พบในสาขาแม่น้ำโขงในภาคเหนือบ้างหรือเปล่าเจอบ้างหรือเปล่าครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

Devario fangfangae (Kottelat 2000) มีแหล่งเก็บตัวอย่างต้นแบบจากแขวงบอลิคำไซ ภาคกลางตอนบนของลาว ลักษณะใกล้เคียงกับ Devario laoensis ซึ่งพบได้ในเชียงรายมาก (ผมเองก็ยังไม่เห็นความแตกต่างที่ว่า?) ส่วน Devario salmonata (Kottelat 2000) พบครั้งแรกในเส้นทางระหว่างปากเซไปอัตตะปือ ลาวตอนใต้ ลักษณะเฉพาะตัวและค่อนข้างโดดเด่น คงมีโอกาสที่จะพบในน้ำโขงตอนบนน้อยกว่าชนิดแรกมากๆ ครับ

Dsal_resize.jpg