เห็ด..ระเห็จ

ต้องระเห็จ ระหกเหิน เดินหาเห็ด
เดินเตร่เตร็ด เห็ดอยู่ คู่เรืองแสง
พลิกหามุม กุมขมับ ขยับตะแคง
เพื่อสำแดง เดชป๊อกแป๊ก ก๊อกแก๊กกัน

ทั้งนั่งย่อ คอพับ ขยับติด
โหมดมาโคร ขยับชิด มือจิตสั่น

Comments

ความเห็นที่ 1

Bioluminescence
อย่างงามเลยท่าน
กลอนก็เพราะ 

ความเห็นที่ 2

งามตางามใจจับจิต  มองพิศยามแสงส่องไม่เห็น
งามยิ่งยามยนเมื่อแสงเย็น  คล้อยแสงแล้วจึงเห็น ความงามจับใจ

ความเห็นที่ 3

Genus Mycena, either chlorophos (which is pantropical and known from Thailand) or silvaeluceus (which is known from Malaysia)

Erwin

ความเห็นที่ 4

อย่างแจ๋ว