แมลงอะไรครับ ?

แมลง ตัวใหญ่ครับ ยาวประมาณ 3 นิ้ว บินเสียงดังมาก ทีแรกนึกว่า ต่อ แต่ตัวใหญ่กว่าแยะเลยครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

อยู่ในสกุล Xylocopa  วงศ์ Xylocopidae (carpenter bee = แมลงภู่)

ความเห็นที่ 2

แมลงผู้ครับท่าน

ความเห็นที่ 3

แมลงภู่ ไม่ใช่ แมลงผู้ นะคะ