ด้วงเต่า...

มาแปะรูปแก้เครียดกันดีกว่า
เอาด้วงเต่ามาให้ดูกันก่อน

Comments

ความเห็นที่ 1

รูปแรก...
aspidomorpha_furcata.jpg

ความเห็นที่ 2


coccinella_trasversalis.jpg coelophora_inaequalis.jpg cryptogonus_orbiculus.jpg

ความเห็นที่ 3

  
harmonia_octomaculata.jpg henosepilachna_boisduvali.jpg

ความเห็นที่ 4

   
micraspis_discolor.jpg monochilus_sexmaculatus.jpg

ความเห็นที่ 5

สุดท้ายแล้วครับ 
img_1640.jpg img_3147.jpg

ความเห็นที่ 6

โอ้ หลายชนิดเลย!  ID เสร็จ ขอไปทำ species index ต่อเลยนะครับ 

ความเห็นที่ 6.1

ได้ครับพี่นณณ์  

เมื่อ 2 วันก่อนได้ลองใส่ species index ในส่วนของแมลงปอยักษ์สกุล Gynacantha bayadera แต่ทำไม่ไม่ขึ้นก็ไม่รู้
หรื่อว่าข้าน้อยจะใส่ผิด

ความเห็นที่ 7

หนังสือด้วงเต่าในประเทศไทย นี่มันมีไหมนะ

ความเห็นที่ 7.1

ที่รู้มามีอยู่เล่มนึงครับ

ด้วงเต่าในประเทศไทย / Lady beetles in Thailand 
ของ สมหมาย ชื่นราม

ความเห็นที่ 8

ต้องออกล่าหนังสือเล่มนี้เสียแล้ว

ความเห็นที่ 8.1

เจอก็เผื่อผมด้วยเล่มนึง

ความเห็นที่ 9

สีต่างกัน บอกอะไรเราได้บ้าง
เพศ? หรือ ความแปรปรวนของสีเท่านั้น และ/หรือ ไม่ทั้ง 2 อย่าง

img_2172__.jpg

ความเห็นที่ 10

เยอะเลยครับ ที่บ้านผมเคยเห็นแค่ตัวสองตัวเอง