ฝากข่าวประชาสัมพันธ์..ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Conference 2010 Biodiversity of Southern Thailand in Focus: Status and Research

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิชาวิ ทยาศาสตร์และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด)
- สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ 2553 ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคใต้ประเทศไทย: สถานการณ์และทิศทางการวิจัย (Conference 2010 Biodiversity of Southern Thailand in Focus: Status and Research Direction) เพื่อร่วมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2553 (International Year of Biodiversity 2010) และเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของภาคใต้ของประเทศไทย สำหรับการจัดการ การอนุรักษ์ และทิศทางการวิจัยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของภาคใต้ ประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ อาทิ
- ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ 
- ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและจุลินทรีย์
- ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพันธุกรรม 
- นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของถิ่นที่อยู่ 
- ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
- การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ความหลากหลายทางชีวภาพกับชนิดพันธุ์รุกรานต่างถิ่น
- ปัญหาและแนวทางการบริหาร การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
- พื้นที่วิกฤตของความหลากหลายทางชีวภาพภาคใต้ ฯลฯ

Keynote speakers
ศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาสตราจารย์ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปราชญ์ชาวบ้าน คุณประยงค์ รณรงค์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ ปี 2547

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย งามเรียบสกุล
E-mail: nchatcha@wu.ac.th; nokchatchai@hotmail.com
สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์มือถือ 0840592972 โทรสาร 075-672004
Website: http://stpark.wu.ac.th

Comments

ความเห็นที่ 1

ถ้าเปเปอร์ตีพิมพ์ทัน ไปแปะโปสเตอร์ดีกว่า

ความเห็นที่ 2

ส่งเปเปอร์อะไรดีฟระ

ความเห็นที่ 3

กำหนดการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 วันสุดท้ายการลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครเสนอผลงานแบบบรรยาย
วันที่ 15 ตุลาคม 2553 วันสุดท้ายการลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
วันที่ 15 ตุลาคม 2553 ตอบรับและจัดกลุ่มสำหรับผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย
วันที่ 25 ตุลาคม 2553 ตอบรับและจัดกลุ่มสำหรับผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 วันสุดท้ายการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553 งานประชุมวิชาการ

การเตรียมผลงานภาคบรรยาย
นำเสนอผลงานแบบบรรยายด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยให้เวลาในการบรรยาย 15 นาที และเวลาสำหรับการซักถาม 5 นาที

การเตรียมผลงานภาคโปสเตอร์
โปสเตอร์ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 90 ซม. ควรครอบคลุมทุกขั้นตอนของการวิ จัย สั้น กระชับ อ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถติดโปสเตอร์ได้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 13. 00-17.00 น. หรือวันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 8.00-9.00 น.

ความเห็นที่ 4

การส่งบทคัดย่อของผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
สามารถดาวน์โหลดรูปแบบและตัวอย่างบทคัดย่อได้ที่ http://stpark.wu.ac.th/ กรุณาส่งไฟล์บทคัดย่อในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มาที่ bstf2010@gmail.com และกรุณาสำเนา (cc) มาที่ kss_karn@yahoo.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสืบพงศ์ สงวนศิลป์ โทร 08 8448 6667, 0 7567 2620

ความเห็นที่ 5

ก็ว่าจะไปแจมด้วยครับ วางแผนดีๆๆๆๆ ท่าจะลากยาวได้ แอ๋ หลายวันไปเลย แวะกรุงชิง เขาหลวง เขาประบางคราม ฯลฯ

ความเห็นที่ 6

ถ้าผมจะไปได้แบบสบายใจ คงต้องมีหนังสือมาผ่านต้นสังกัดน่ะ ไม่เช่นนั้นทำได้อย่างมากก็โดดงานไปนั่งฟังเฉยๆ

ความเห็นที่ 7

ใกล้ๆแล้ว ใครจะไปบ้างครับเนี๊ย?

ความเห็นที่ 8

ใครอยู่ในงานบ้าง รายงานสดมาหน่อยครับ

ความเห็นที่ 9

ขอเชิญร่วมงาน"นัดพบบ้านสงขลา54" ณ หน้าห้างลีทรัพย์สินสงขลา วันที่ 25-27 ก.พ.54 ในงานพบกับ

-การแสดงทุกวัน

-โปรโมชั่นสุดพิเศษที่พลาดไม่ได้

-ของที่ระลึกจากโครงการต่างๆ

และพบกับโครงการบ้นของ

- สิริธารา

- เบญพร

- กาญจนทรัพย์

-ปุณฑาทิพย์

ความเห็นที่ 10

ขอเชิญร่วมงาน"นัดพบบ้านสงขลา54" ณ หน้าห้างลีทรัพย์สินสงขลา วันที่ 25-27 ก.พ.54 ในงานพบกับ

-การแสดงทุกวัน

-โปรโมชั่นสุดพิเศษที่พลาดไม่ได้

-ของที่ระลึกจากโครงการต่างๆ

และพบกับโครงการบ้นของ

- สิริธารา

- เบญพร

- กาญจนทรัพย์

-ปุณฑาทิพย์