จิ้งเหลนอะไรครับนี่?

Comments

ความเห็นที่ 1

จิ้งเหลนดินจุดดำ Scincella melanosticta ครับ

ความเห็นที่ 2

แหล่ม ขอบคุณครับ

ความเห็นที่ 3

ตาโตดีแฮะ