การวัดขนาดของปลากระเบน

อยากจะทราบเกี่ยวกับวิธีการวัดขนาดของปลากระเบนว่าเค้าวัดกันอย่างไร
มีการวัดกันี่วิธี

Comments

ความเห็นที่ 1

ความกว้างของจาน (Disc width) จับปลาหงายขึ้น แล้ววัดตามแนวขวาง
ส่วน Total length วัดรวมถึงปลายหางครับ

ภาพดึงมาจากเว็บไซด์ของ FAO

ภาพยืมมาจาก fao