แมลงอะไรครับ

Comments

ความเห็นที่ 1


ความเห็นที่ 2

ด้วงดิ่งหรือแมลงตับเต่าครับ

ความเห็นที่ 3

ตับเต่ามีลายด้วยเหรอครับ

ความเห็นที่ 4

ตัวนี้ก็อยู่ในวงศ์ Dytiscidae ครับ เปนด้วงตับเต่าชนิดหนึ่ง แต่ไม่ทราบสกุลเพราะไม่ค่อยสันทัดเรื่องด้วงน้ำเท่าไหร่ครับ

ความเห็นที่ 5

ขอบคุุณครับ

ความเห็นที่ 5.1

เพิ่งเคยเห็นด้วงดิ่งมีลายเจอที่ไหนครับ

ความเห็นที่ 6

ผมถาม Dr. Lars Hendrich แล้ว  เขาเป็นผู้่ชี่ยวชาญเกี่ยวกับวงศ์ Dytiscidae. เขาบอกว่าเป็น Sandracottus maculatus (Wehnke).

เขาถามว่าเจอสองตัวนี้เมืองไหนในเมืองไทย  บอกได้ไหมครับ

ความเห็นที่ 7

ผมเจอที่พื้นที่ชุมนี้ ที่เรียกว่า จำอุ๊ยไข่ เชียงรายครับ