เอกสารจาก TRAFFIC India — ภัยคุกคามนกเค้านกฮูก และสถานการณ์เสือโคร่งในเอเชีย

TRAFFIC India's "Imperilled Custodians of the Night"

รายงานจากองค์กรเพื่อป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่า TRAFFIC India "Imperilled Custodians of the Night" [.pdf File] เกี่ยวกับสถานการณ์นกเค้าในอินเดียที่ถูกคุกคามจากการลักลอบค้าสัตว์ป่า โดยเชื่อมโยงกับประเพณีดั้งเดิมที่มีการบูชายัณห์ รวมทั้งการจับมาเลี้ยงอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากภาพยนตร์
จากนกเค้านกฮูก ที่พบทั้งหมด ๓๐ ชนิดในอินเดีย ครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ พบว่าถูกจับมาขายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงช่วงเทศกาล ธีปาวลี หรือ ดีวาลี (Deepavali / Diwali) เทศกาลแห่งไฟ หนึ่งในเทศกาลสำคัญของฮินดู

http://blogs.nationalgeographic.com/blogs/news/chiefeditor/2010/11/magic...Reduced to Skin and Bones

เล่มที่สอง เป็นรายงานเกี่ยวกับการตรวจยึดซากเสือโคร่งใน ๑๑ ประเทศเขตการกระจายของเสือโคร่ง
อินเดีย จีนและเนปาล เป็น ๓ ชาติแรกที่ตรวจพบซากเสือโคร่งระหว่างการขนส่งมากที่สุด ทั้งนี้ในไทยก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี

TRAFFIC report Reduced to Skin and Bones [.pdf File]
http://blogs.nationalgeographic.com/blogs/news/chiefeditor/2010/11/a-tho...
 

Comments

ความเห็นที่ 1

ขอบคุณสำหรับเอกสารดีๆ ครับท่านขุน ^^

ความเห็นที่ 2

นึกถึงนกเค้าจุดไทยที่เอามาขายอยู่ตามตลาดนกขึ้นมาทันใด...ขอบคุณพี่ขุนมากเลยนะค่ะ

ความเห็นที่ 3

เข้าไปโหลดมาแล้ว