new loach :-)

Comments

ความเห็นที่ 1

ยินดีกับอาจารย์Plateen ด้วยครับ สำหรับปลาอีดหางส้อมชนิดใหม่จากลุ่มน้ำแม่โขง กรุณาส่งตัวเป็นๆมาให้ถ่ายรูปด้วยนะครับท่าน  

ความเห็นที่ 2

ยินดีด้วยเช่นกันทั้ง อ.Plateen และ Waterpanda แล้วตกลงกันอย่างไรฤาท่าน จึงมิได้เป็น author of name

ความเห็นที่ 3

อ่ะ ผมไม่เห็นชื่ออ.หมีน้ำได้ไงเนี๊ย!! ยินดีด้วยอีกครับ

ความเห็นที่ 4

ยินด้วยครับผม

ความเห็นที่ 5

้เข้ามาแสดงความยินดีด้วยคนครับผม ^^

ความเห็นที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ ทั้งพี่แฟรงค์ ทั้งหมีด้วยครับ.

ความเห็นที่ 7

ปลาอีดสามชนิดจากเมืองอุบล

Lepidocephalichthys zeppelini Havird & Tangjitjaroen, 2010

Lepidocephalichthys kranos Havird & Page 2010

Lepidocephalichthys hasselti (Valenciennes 1846)

Lepidocephalichthys zeppelini Lepidocephalichthys kranos Lepidocephalichthys hasselti Lepidocephalichthys in lower Mun river

ความเห็นที่ 8

ยินดีกับปลาอีดตัวน้อยๆ ทั้งสองชนิดที่อาศัยในแหล่งน้ำประเภทที่มักถูกมองว่าเสื่อมโทรม ต้องจัดการพัฒนา แหล่งน้ำที่อยู่กับกิจกรรมอันหลากหลายของมนุษย์ ที่ไม่ได้อยู่ในป่าลึกหรือเวิ้งถ้ำอันมืดมิดได้รับการมองว่าเป็นปลาชนิดใหม่ในโลกชีววิทยา.........

tiny peat swamp Lepidocephalcihthys men

ความเห็นที่ 9

ผู้ฌิงที่แทรกตรงกลาง ผู้ได๋อ่ะ?

 

 

 

surprisesmileyno

ความเห็นที่ 10

อยากชมปลาคล้ายหมีอารูแห่งแม่น้ำโขงอ่ะครับ devil

ความเห็นที่ 11

เห็นตัวเป็นๆ แล้ว งามดีเหมือนกันแฮะ ^^

ความเห็นที่ 12

ยินดีกับ อ.Plateen กับ อ.หมีน้ำ และปลาอีดตัวน้อย ๆ ทั้งสองชนิดด้วยครับ (^^)

ความเห็นที่ 13

ยินดีกับหมีและP'frank ด้วยครับ