สอบถามชื่อแมลงครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

Chrysocoris stollii

Erwin

ความเห็นที่ 2

  มวนตองแตก หรือ มวนลิ้นจี่ Chrysocoris stollii (Wolff, 1801): Scutelleridae

ความเห็นที่ 3


  ขอบคุณมากครับsmiley

ความเห็นที่ 4

กลิ่นเหมือนแอปเปิล