ไปเจอของฟรีใน fb ชาวบูรงตานีมา: คู่มือจำแนกชนิดนกชายเลนและนกทะเล

คู่มือจำแนกชนิดนกชายเลนและนกทะเล

ข้อมูลและภาพถ่าย: สมิทธิ์ สุติบุตร์
ภาพถ่ายเพิ่มเติม: พินิจ แสงแก้ว, พอพล นนทภา, ปณต ไกรโรจนานันท์, นัท สุมนเตมีย์,
ชัยวัฒน์ ชินอุปราวัฒน์, วิชา นรังศรี, วัชระ สงวนสมบตั แิ ละเขม็ ทอง ต้นสกลุ ร่งุเรอื ง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552
ประสานงาน: กฤษณา แก้วปลั่ง และ ดนภัทร ตามรสุวรรณ
จัดรูปเล่ม: นนท์ชยา นาคชัง
จัดพิมพ์โดย Wetlands International - Thailand Office
สนับสนุนข้อมูลโดย สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

http://cmsdata.iucn.org/downloads/species_identification_handbook_for_seabirds__in_mangroves_and_coastal_areas__thai_lo.pdf

Comments

ความเห็นที่ 1

อลังการ ปลาน่าทำแบบนี้บ้าง  ^^

ความเห็นที่ 2

ขอบคุณคร้าบบ

ความเห็นที่ 3

มีเล่มจริง อิ อิ

แต่ !!!!  ไม่เคยเปิดอ่าน T_T

ความเห็นที่ 4

ดูๆไป หน้าตามันคล้ายๆกันหมดเลย ฮาๆ

ความเห็นที่ 4.1

กาก

ความเห็นที่ 5

คนเขียนยังไม่มีเล่มจริงเลยครับ...ฮ่าฮ่าฮ่า (ขำตัวเอง)

ความเห็นที่ 5.1

ซะงั้นนะครับ

ที่ fb ผมเขาก็ถามๆหาตัวเล่มจริงกัน ก็คิดว่าแจกตั้งแต่ปี 2552 ป่านนี้คงหมดไปแล้ว