ปูอะไรครับ?

เป็นปูขนาดเล็กพบมากช่วงน้ำลง ชอบโชว์ก้ามสีขาว เจอบริเวณร่องน้ำป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (ม.อ.ปัตตานี)
ครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

Metapograpsus sp??

ความเห็นที่ 2

ปูสกุล Ilyoplax
น่าจะเป็น Ilyoplax orientalis ตามที่เคยพบหน้าตาแบบนี้ในม.อ.ตานี

ความเห็นที่ 3

ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ