ใครรู้จักแมลงวัน ในวงศ์ Platystomatidae ตัวนี้บ้าง

ใครรู้จัก หรือเคยเห็นแมลงวันในวงศ์ Platystomatidae บ้าง
ขอภาพมาแชร์หน่อย....

Comments

ความเห็นที่ 1

สกุล Rivellia Robineau-Desvoidy, 1830

Erwin