รบกวนถามเรื่องปลาก๊วน

ปลาก๊วนหรือช่อนงูเห่า มีข้อมูลการกระจายตัวไหมครับ
เช่นมันกระจายตัวที่ไหนชุกชุม
ใครพอจะมีรูปไหม
ตัวเป็นๆในที่เลี้ยงเป็นแบบใดครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ในธรรมชาติ ถ้าหมายถึงปลาก๊วนเลย ก็พบเฉพาะในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาครับ ปัจจุบันในประเทศไทยหายากมากครับ ยังพบได้ในเขตประเทศลาวและเขมรครับ ภาพลองดูที่ species index ครับ มีทั้งภาพตัวโตและตัวเด็กครับ ชนิดนี้ท้องมันจะเป็นสีเหลืองคล้ายๆช่อนข้าหลวง แต่ตัวมันยาวเหมือนช่อนงูเห่าทั่วไป 

http://www.siamensis.org/species_index#2457--Species: Channa sp. aff. marulia (Maekong)

ความเห็นที่ 2

ยังสามารถจับได้ตามลำน้ำโขงและสาขาเรื่อยๆ
แต่ผมยังไม่สามารถหาแบบปลามีชีวิตได้ เนื่องจากเครื่องมือจับและวิธีการเก็บรักษาปลาไม่เหมาะสม
หนองคายก็ยังมีพอสมควรนะครับ