ผีเสื้อ+มอท จากบาลา

Comments

ความเห็นที่ 1

2
img_5544-1.jpg

ความเห็นที่ 1.1

น่าจะเป็นคาดแสดแถบแคบ Koruthaialos rubecula hector 
เพิ่มเติมภาพถ่ายของ JJ young 
http://www.hkls.org/fieldtr/ChiangMai06/ChiangMai06.htm

ความเห็นที่ 2

2-1
img_5694-1.jpg

ความเห็นที่ 3

3
img_5708-1.jpg

ความเห็นที่ 3.1

neorina lowii

ความเห็นที่ 4

3-1
img_5710-1.jpg

ความเห็นที่ 5

4
img_5797-1.jpg

ความเห็นที่ 5.1

Papilio demolion demolion

หางติ่งสะพายขาว

ความเห็นที่ 6

5
img_5785-1.jpg

ความเห็นที่ 6.1

ผีเสื้อเจ้าหญิงสีฟ้า Prothoe franck uniformis

ความเห็นที่ 6.1.1

ได้ข่าวว่าหายากนะ ภาคกลางและภาคอีสานมีรายงานพบครั้งเดียว ตัวเดียวที่ อช.ทับลาน เมื่อ 2553
http://www.raorakpar.org/raorakparboard/index.php?topic=1058.0

ความเห็นที่ 6.1.1.1

เจ้าหญิงนี่เขาชอบเอาหัวทิ่มลงพื้นนะเนี่ย 555

ความเห็นที่ 6.1.1.1.1

ผมเจอที่กาญจน์ มันเกาะบนใบไม้เหมือนกับผีเสื้อชนิดอื่นนะครับ ท่านพี่

ความเห็นที่ 7

6
img_5545.jpg

ความเห็นที่ 7.1

น่าจะ Mycalesis janardana sagittera

ความเห็นที่ 8

7
img_5703-1.jpg

ความเห็นที่ 8.1

ตัวนี้งามจังฮู้ คล้าย Ragadia makuta siponta
อ้างอิงจาก 
http://dnp6ptn.no-ip.org/ptn/ptn/websection/royal/nama/Butterflies%20pages/11-Transparet%20Ringlet/Transparet.htm

ความเห็นที่ 8.1.1

ผีเสื้อวงแหวนมลายู ^^

ความเห็นที่ 9

8
img_5645.jpg

ความเห็นที่ 10

8
img_5644-1.jpg

ความเห็นที่ 10.1

7-8 น่าจะป่าสีตาลไหม้  Faunis canens 

ความเห็นที่ 11

9
img_5670-1.jpg

ความเห็นที่ 11.1

ความเห็นที่ 12

10
img_5882.jpg

ความเห็นที่ 12.1

ผีเสื้อค้างคาว Lyssa zampa

ความเห็นที่ 12.1.1

****Lyssa menoetius

ความเห็นที่ 13

11
img_5607-1.jpg

ความเห็นที่ 14

12
img_5895-1.jpg

ความเห็นที่ 14.1

Antheraea roylei Moore, 1858

ชื่อไทยอะไรหว่า -0-

ความเห็นที่ 15

มีปลาไหมครับ? อยากดูปลา

ความเห็นที่ 16

#11: Siglophora bella Butler 1892 วงศ์ Nolidae

Erwin