แมลงจากดอยสุเทพครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

2
ไม่แน่ใจชนิดเดียวกับที่อินทนนท์หรือเปล่า
img_6063-1.jpg

ความเห็นที่ 2

2-1
img_6075-1.jpg

ความเห็นที่ 2.1

ภาพ2 และ 2-1 แมลงปอเข็มน้ำตกใหญ่ยูโนะซุเกะ Mnais yunosukei  ไม่ก็เป็น แมลงปอเข็มน้ำตกใหญ่ท้องขาว  Mnais andersoni  แต่ดูน่าจะเป็นชนิดหลังนี่มากกว่าเพราะสังเกตจากตาปีกที่มีขนาดใหญ่

ความเห็นที่ 2.1.1

ยืนยันว่าเป็นแมลงปอเข็มน้ำตกใหญ่ท้องขาว Mnais andersoni ครับ

ความเห็นที่ 3

3
img_6123-1.jpg

ความเห็นที่ 3.1

 แมลงปอเข็มน้ำตกใหญ่ท้องขาว Mnais andersoni 

ความเห็นที่ 4

4
img_6127-1.jpg

ความเห็นที่ 4.1

 แมลงปอเข็มน้ำตกใหญ่ท้องขาว Mnais andersoni   ตัวพู้

ความเห็นที่ 5

b1
img_6146-1.jpg

ความเห็นที่ 6

b2
img_6086-1.jpg

ความเห็นที่ 6.1

น่าจะเป็นหนอนละหุ่งลายหยัก Araidne ariadne

ความเห็นที่ 6.2

ผีเสื้อแมวลาย (Pseudergolis wedah)

ความเห็นที่ 7

b3
img_6147-1.jpg

ความเห็นที่ 7.1

น่าจะ สีตาลจุดตาห้าสีจาง Ypthima similis 

ความเห็นที่ 8

b4
img_6047-1.jpg

ความเห็นที่ 8.1

คล้าย จ่าเซลทึบ Athyma selenophora

ความเห็นที่ 8.2

ผีเสื้อจ่าคาม่า Athyma cama

ความเห็นที่ 9

b5
หาวพลิ้ว ใช่ไหม?
img_6089-1.jpg

ความเห็นที่ 9.1

หางพริ้ว ถูกต้องแล้วครับ Hypolycaena amasa

ความเห็นที่ 10

b6
img_6013-1.jpg

ความเห็นที่ 10.1

ผีเสื้อฟ้ายูน่า Una usta

ความเห็นที่ 11

b7
img_6081-1.jpg

ความเห็นที่ 11.1

ดำจุดขอบ Pithecops corvus 

ความเห็นที่ 12

ตัวเปืดกระทู้สองตัว คือแมลงปอเข็มน้ำตสั้นผู้ดำ Aristocypha fenestrella   ตัวผู้ สังเกตจากสีดำบนปีกที่มีพื้นที่สองในสามส่วน ส่วนตัวเมียของแมลงปอสกุลนี้คล้ายกันมาก จำแนกได้ยาก

ความเห็นที่ 13

b8
img_5984-1.jpg

ความเห็นที่ 14

b9
img_5995-1.jpg

ความเห็นที่ 14.1

Histia flabellicornis

ความเห็นที่ 15

b10
img_6084-1.jpg

ความเห็นที่ 16

b11
img_6020-1.jpg

ความเห็นที่ 17

b12
img_5999-1.jpg

ความเห็นที่ 18

b13
img_6098-1.jpg

ความเห็นที่ 18.1

ช่างร่อน Parthenos sylvia gambrisius

ความเห็นที่ 19

t
เต่า?
img_6006-1.jpg

ความเห็นที่ 20

ชอบ b13 มากค่ะ ขอบคุณที่เก็บภาพมาฝากค่ะ