หนอนตัวแบน บางชนิดในแม่น้ำปราจีนบุรี

Comments

ความเห็นที่ 1

ชนิดที่ 2
turbellariandsc03974.jpg

ความเห็นที่ 2

ชนิดที่ 3 Symbiotic Flatworm น่าจะเป็น Caridinicola sp. Order Rhabdocoela, Suborder Temnocephalida, Family Scutariellidae เป็น Ectocommensal พบอยู่บนกุ้งฝอย
caridinicoladsc05319.jpg caridinicoladsc05334.jpg

ความเห็นที่ 3

ตัวที่2 เคยเห็นในคลองหน้าบ้านตอนเด็กๆ เดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นอีกเลย

ความเห็นที่ 4

พวกนี้กินอะไรเป็นอาหารครับ?

ความเห็นที่ 5

ในธรรมชาติน่าจะกินสัตว์ขนาดเล็กอื่น ๆ ผมเคยลองเลี้ยงแบบชนิดที่ 2 ให้กุ้งฝอยที่ตายแล้ว มันก็กินครับ

ความเห็นที่ 6

แสดงว่ากินซาก อีแบบนี้เกาะติดกับกุ้งไปรอกินเศษอาหารจากกุ้งหรืออย่างไรครับ?