Ribbon Worms (Nemerteans) ในแม่น้ำปราจีนบุรี

จากลักษณะภายนอก แบ่งได้ 2 ชนิด ชนิดที่ 1 คิดว่าน่าจะเป็น Prostoma sp. หรือเปล่า มันยืด proboscis ออกมาด้วย

Comments

ความเห็นที่ 1

ชนิดที่ 2 สีชมพูแดง ด้านท้ายมีส่วนที่ยื่นคล้ายหาง (Caudal cirrus)
nemerteandsc03771.jpg nemerteanpictureCaudal cirrus

ความเห็นที่ 2

จะรบกวนทำดัชนีสิ่งมีชีวิตสัตว์กลุ่มนี้หน่อยได้ไหมครับ?  

ความเห็นที่ 3

มันอยู่กินยังไงครับนี่

ความเห็นที่ 4

พลานาเรีย นี่อยู่ในพวกนี้หรือเปล่า เต็มตู้ผมเลยตอนนี้

ความเห็นที่ 5

   ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ได้ทำปัญหาพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในแม่น้ำปราจีนบุรี (แค่ช่วงหนึ่ง ระยะทางประมาณ 630 เมตร ไม่ได้ทำทั้งสาย) เพราะต้องการทราบความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในท้องถิ่น สัตว์หลายชนิดทำการจำแนกได้ถึงระดับ Order หรือ Family เท่านั้น มีบ้างที่ได้ถึง Genus และ Species
   สัตว์ใน Phylum Nemertea ทั้ง 2 ชนิดที่พบ ผมบอกได้แน่นอนว่า คือ nemertean แต่ว่าจะเป็น ชนิดไหนนั้นผมไม่มั่นใจ แต่ลักษณะภายนอกก็พอที่จะบอกได้ว่าเป็นคนละชนิดกัน และจากลักษณะภายนอกก็พอจะคาดเดาได้ว่าหนึ่งในนั้นน่าจะเป็น Prostoma sp. แค่น่าจะนะครับ เรื่องทำดัชนีสิ่งมีชีวิตสัตว์กลุ่มนี้ ผมไม่มั่นใจว่าจะทำได้
    ลักษณะการดำรงชีวิตของมัน ชนิดแรกพบอยู่ตามรากพืชลอยน้ำ ส่วนตัวสีชมพูแดงจะอยู่ใน ดินใต้น้ำ ผมใช้ตะแกรงร่อนมันขึ้นมา ส่วนมันกินอะไรเป็นอาหารนั้นผมไม่ทราบจริง ๆ ครับ

ความเห็นที่ 5.1

นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้คนที่ใฝ่รู้ทั้งหลายได้พอมีแนวทางในการค้นหา จะระดับไหนใก็เป็นอาจารย์ได้ครับการค้นคว้าถ้าเก็บไว้คนเดียวก็อยู่กับเราคนเดียวแต่ถ้าพอจะแบ่งปันไปเพื่อเป็นความรู้ของผู้อื่นคุณก็คืออาจารย์ หลายๆคนคงต้องการรู้ต้องการเรียนในสิ่งที่คุณทำอยู่ก็ได้นะครับ