ข้อมูล Anaconda

Comments

ความเห็นที่ 1

http://reptile-database.reptarium.cz/advanced_search?genus=Eunectes&submit=Search
ลองเริ่มจากตรงนี้ แล้วสืบค้นต่อยอดเอาตามสะดวกเลยครับ

ความเห็นที่ 2

อนาคอนดาเป็นชื่อของงู 4 สปีชีล์ ที่เป็นงูนักรัดขนาดใหญ่และเป็นงูที่ไม่มีพิษซึ่งอยู่ในวงศ์  (Boidae)  และ 1 ใน 4 สปีชีส์นั้นเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้นก็คืองูอนาคอนดาเขียว หรือ Green Anaconda (Eunectes murinus)งูในอนาคอนดานั้นทั้งหมดล้วนแต่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งมักจะอยู่ในตามหนอง บึง และแม่น้ำในป่าดิบชื้น และส่วนใหญ่จะหากินในน้ำ หรือใกล้แหล่งน้ำ เนื่องจากงูอนาคอนดาเมื่ออยู่บนบกนั้นจะเคลื่อนไหวได้ช้าเพราะน้ำหนักตันของมัน ซึ่งงูอนาคคอนดาที่เคยพบแล้วได้ชั่งน้ำหนักตัว และจดบันทึกไว้ 200 กิโลกรัม หรือ 440 ปอนด์ (หนังสือ Snakes and Reptiles of The World / David Alderton, Valerie Davies, Chris Mattison;หน้า 52) โดยปกติทั่วไปแล้งงูอนาคอนดาที่พบจะมีขนาดประมาณ 5 –8 เมตร น้ำนักตัวประมาณ 60 –90 กิโลกรัม

1. Bolivian anaconda (E. beniensis)
2. Dark-spotted anaconda (E.deschauenseei)
3. Green anaconda (E. murinus)
4. Yellow anaconda (E. notaeus)