"ไก่ฟ้า" เวียดนาม

ไก่ฟ้าในประเทศเวียดนามมีอยู่ประมาณ 22 สายพันธุ์
รูปพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ ออกมาทาง นสพ.เวียดนาม


ไก่ฟ้าสีเงิน (Lophura nycthemera)
 

ไก่ฟ้าสีเงิน (Lophura nycthemera):ตัวผู้จะมีสีดำ ตัวเมียจะมีสีขาว หรือน้ำตาล โดยทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมีใบหน้าสีแดง
อาศัยอยู่ในตอนใต้ของลาว และตอนใต้ของเวียดนาม เป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ และถูกคุกคาม

Comments

ความเห็นที่ 1


Junglefowl แดง (Gallus Gallus)

ความเห็นที่ 2


The Siamese Fireback
กระจายไปยังที่ลุ่มและป่าดิบจากกัมพูชา, ลาว,ไทยและเวียดนาม สายพันธุ์นี้ถูกกำหนดว่าเป็นนกประจำชาติของประเทศไทย 

ความเห็นที่ 3The Temminck's Tragopan.
กระจายอยู่ในป่าทางภาคเหนือของเอเชียใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศอินเดีย, 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเวียดนามทิเบตและจังหวัดทางภาคเหนือของจีน เ็ป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ความเห็นที่ 4

The Vietnamese Pheasant, or Vietnam Fireback
ค้นพบในปี 1964 มีถิ่นอยู่ในภาคกลางของเวียดนาม 

ความเห็นที่ 5

ไฮไลท์ของเวียดนามน่าจะอยู่ที่ตัวแรกกับตัวสุดท้าย 

ส่วนสายพันธุ์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติ เคยเห็นตัวเป็น ๆ แถวบ้านด้วย
เพราะมีเพื่อนบ้านเอาจากไหนไม่รู้มาขังเลี้ยง แล้วเกิดหลุดออกจากกรง บินมาเกาะหลังคา

เราก็ช่วยเพื่อนบ้านิดหน่อย โดยการไล่ให้มันเข้าป่าไปไกล ๆ 

555

ความเห็นที่ 6

ชอบลายขนตัวแรก สวยคะ