Rotifers ในแม่น้ำปราจีนบุรี

หมายเหตุ  จากการที่ได้ทำปัญหาพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในแม่น้ำปราจีนบุรี (แค่ช่วงหนึ่งของแม่น้ำ ระยะทางประมาณ 630 เมตร) เพราะต้องการทราบความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีอยู่ในท้องถิ่น  จึงได้นำข้อมูลการศึกษาบางส่วนมาแบ่งปัน
     ...............................................................................................................
 
Rotifers ในแม่น้ำปราจีนบุรี
   โรติเฟอร์ที่พบจัดจำแนกได้  18 วงศ์
1.Family Flosculariidae  Floscularia sp., Lacinularia sp., Lacinularoides sp., Limnias sp., Octotrocha sp.,
                                                             Sinantherina sp.
2.Family Notommatidae  Cephalodella sp., Notommata copeus Ehrenberg, 1834, Notommata sp.
3.Family Scaridiidae   Scaridium sp.
4.Family Philodinidae   Rotaria sp.
5.Family Asplanchnidae   Asplanchna sp., Asplanchnopus sp.
6.Family Euchlanidae  Euchlanis sp.
7.Family Gastropodidae   Gastropus sp.
8.Family Lecanidae   Lecane sp.
9.Family Lepadellidae  Lepadella sp.
10.Family Synchaetidae  Polyarthra sp., Synchaeta sp.
11.Family Trichocercidae  Trichocera sp.
12.Family Trichotriidae  Trichotria sp.
13.Family Conochilidae  Conochilus sp.
14.Family Filiniidae   Filinia camasecla Myers, 1938, Filinia sp.
15.Family Hexarthridae   Hexarthra sp.                                                             
16.Family Testudinellidae  Pompholyx sp., Testudinella tridentata Smirnov, 1931, Testudinella sp.
17.Family Trochosphaeridae  Trochosphaera sp.
18.Family Brachionidae  Brachionus falcatus Zacharias, 1898, Brachionus quadridentatus Hermann, 1783
                                   Plationus patulus Muller, 1786, Platyias quadricornis Ehrenberg, 1832
                                   Keratella sp.
....................................................................................................

1.Family Flosculariidae 

Comments

ความเห็นที่ 1

2.Family Notommatidae 
Notommata_copeus ขณะเกาะบนพึ้นผิวต่างๆ Notommata_copeus ขณะว่ายน้ำ Notommata_sp. Cephalodella sp.

ความเห็นที่ 2

3.Family Scaridiidae
Scaridium sp.

ความเห็นที่ 3

4.Family Philodinidae
Rotaria sp.

ความเห็นที่ 4

5.Family Asplanchnidae
Asplanchna sp.   Asplanchnopus sp.

ความเห็นที่ 5

6.Family Euchlanidae
Euchlanis sp.

ความเห็นที่ 6

7.Family Gastropodidae
Gastropus sp.

ความเห็นที่ 7

8.Family Lecanidae
Lecane sp.

ความเห็นที่ 8

9.Family Lepadellidae
Lepadella sp.

ความเห็นที่ 9

10.Family Synchaetidae
Polyarthra sp. Polyarthra sp. Synchaeta sp.

ความเห็นที่ 10

11.Family Trichocercidae
Trichocera sp.

ความเห็นที่ 11

12.Family Trichotriidae
Trichotria sp. Trichotria sp. ด้านข้าง

ความเห็นที่ 12

13.Family Conochilidae
Conochilus sp.

ความเห็นที่ 13

14.Family Filiniidae
Filinia camasecla Myers, 1938  Filinia sp.

ความเห็นที่ 14

15.Family Hexarthridae
Hexarthra sp.

ความเห็นที่ 15

16.Family Testudinellidae
Pompholyx sp. Testudinella sp. Testudinella sp. Testudinella tridentata Smirnov, 1931

ความเห็นที่ 16

17.Family Trochosphaeridae
Trochosphaera sp.

ความเห็นที่ 17

18.Family Brachionidae
Brachionus falcatus Zacharias, 1898  Brachionus quadridentatus Hermann, 1783 Plationus patulus Muller, 1786  Platyias quadricornis Ehrenberg, 1832 Keratella sp.

ความเห็นที่ 18

เยี่ยม!!!!

ความเห็นที่ 19

หลากหลายดีจริงๆ เลยครับ

ความเห็นที่ 20

yes

ความเห็นที่ 21

ใช้กล้องอะไรถ่ายครับ?

ความเห็นที่ 22

ใช้กล้องดิจิตอล(SONY) ซูมผ่านกล้องจุลทรรศน์, เลือกภาพที่เห็นชัดเจนที่สุด, แล้วตัดขอบออก ภาพที่ถ่ายได้ก่อนตัดเป็นอย่างนี้ครับ
dsc03586lacinularoides.jpg picture03_062platyias.jpg picture06_003notommatacopeus.jpg picture_031filinia.jpg

ความเห็นที่ 23

ใช้กล้องดิจิตอล(SONY) ซูมผ่านกล้องจุลทรรศน์, เลือกภาพที่เห็นชัดเจนที่สุด, แล้วตัดขอบออก ภาพที่ถ่ายได้ก่อนตัดเป็นอย่างนี้ครับ

ความเห็นที่ 24

วงศ์มาจาก Order นะครับ
สำหรับFamily น่าจะใช้ว่าครอบครัวครับ
ผิดถูกช่วบแก้ไจด้วยครับ

ความเห็นที่ 25

Rotifers ในแม่น้ำปราจีนบุรี
   โรติเฟอร์ที่พบจัดจำแนกได้  18 วงศ์ 

 

ๆๆถถถ     ถถถถถถถถถถถ้าจำถ คำว่าวงศ์น่าจะมาจาก Order นะครับ
ส่วนFamilyน่าจะใช้ ครอบครัว
ผิดถูกยังไงช่วยแก้ไขด้วยครับเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงในวงการTaxonomyครับ

ความเห็นที่ 26

อาณาจักร = Kingdom
ไฟลัม = Phylum
ชั้น = Class
อันดับ = Order
วงศ์ = Family
สกุล = Genus
ชนิด = Species

ความเห็นที่ 27

เยี่ยมเลยครับ เหมือนมาได้ดู Rotifer ตัวอย่างของตัวเองที่เก็บๆ มาด้วยเหมือนกัน
เคยไป workshop ที่ม.ขอนแก่นกับทาง ศ.ละออศรี 
ตอนนี้ยังเก็บ key อาจารย์ไว้เลย
กลุ่มพวกนี้ id ยากมากๆๆๆๆๆๆ บางตัวต้องผ่าตัดดูอีก
ปอลอ ใช้กล้อง sony เหมือนผมเลย ตอนอยู่ภาคสนาม 55
ปอลอลอ ผมทำทีสิสเกี่ยวกับแพลงก์ตอนในแม่น้ำน่านครับ แพลงก์ตอนในแม่น้ำนี่มันความหลากหลายต่ำเทียบทางพวกน้ำนิ่งไม่ได้จริงๆ ขนาดเก็บทั้งปียังไม่ถึง 100 ชนิดเลยครับ -*- ทั้งพืชทั้งสัตว์ T_T