เอาภาพวาดแนวปักษีวิทยา เจ้าน้อยสีสดใสมาฝากครับ

นกกระเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ Black-backed Kingfisher
ภาพวาดสีน้ำบนกระดาษ
ผู้วาด พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม 
ขอบคุณ ข้อมูลภาพในการวาดภาพนกดีดี จากครอบครัวนักดูนก ใจดี ครอบครัว Kmm ครับ ที่เอื้อเฟื้อภาพให้ใช้ในการเรียนการสอนวาดภาพนกในธรรมชาติ ไว้มีโอกาสจะรวมงานลูกศิษย์มาให้ชมครับ

นกกระเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ Black-backed Kingfisher ภาพวาดสีน้ำบนกระดาษ ผู้วาด พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม  มหิดล ศิริราช วาดภาพสีน้ำ นักวาดภาพวิทยาศาสตร์ ภาพวิชาการ ภาพวาดทางการแพทย์ ภาพวาดนก