กรมปศุสัตว์ ออกข้อกำหนดแบบนี้ถูกต้องเหมาะสมไหมครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ส่วนตัว ผมเลี้ยงไก่พื้นเมืองอยู่  มองว่าแบบนี้ตาสีตาสาที่มีไก่ไทยสายเลือดไทยแท้ๆ หมดสิทธิครับ

แบบนี้กรมปศุสัตว์ต้องการสัตว์ปีกสายพันธุ์ใหม่ของโลกเลยหรืออย่างไร  ออกไปในทางเอื้อให้ผู้ประกอบการใหญ่ๆเสียด้วยซ้ำ

ความเห็นที่ 2

เขาหมายถึงขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ใหม่ครับ ส่วนไก่พื้นบ้านหลายๆพันธุ์นั้นมีการระบุสายพันธุ์อยู่แล้ว(มั้ง) ยกตัวอย่าง..ไก่ชนเหลืองประดู่ น่ามีการระบุสายพันธุ์ไว้แล้ว(อาจระบุเป็นสายพันธุ์ของชาติ ไม่ใช่ของบุคคล) จึงไม่ต้องทำกระบวนการนี้อีก แล้วมาวันหนึ่งผมพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนขึ้นมาใหม่ซึ่งมีลักษณะที่จำแนกจากพันธุ์อื่น(ย้ำว่าพันธุ์ ไม่ใช่ชนิด)ที่เคยมีการระบุมาก่อนแล้วชัดเจน และมีจำนวน ตลอดจนคุณสมบัติอื่นๆครบตามข้อกำหนด ผมเลยไปขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ไก่ชนของผมในชื่อ "ขุนศึกเสมา" "มหามนตรี" "..." ฯลฯ ตามแต่ที่ผมจะตั้ง ครับ

ส่วนตาสีตาสาที่ไปๆมาๆ พัฒนาเป็นไก่สายพันธุ์ดีได้ แต่จำนวนไม่ถึงเกณฑ์ ก็คงต้องรบกวนลูกหลานให้ช่วยทำจำนวนแล้วล่ะ หรือไปขอให้เขาลดเกณฑ์ตรงนี้ดีหนอ แล้วแต่ดุลยพินิจขอรับ

ความเห็นที่ 3

แต่มาเจอข้อ10เข้าไปนี่ปวดตับเลยครับ  ผมมองว่าไก่ชนพนธุ์พื้นเมืองของไทยอาจจะแค่กำหนดลักษณะไว้เฉยๆ คงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนระบุสายพันธุ์เอาไว้น่ะครับ  จะให้ดีอยากให้เป็นสมบัติของชาติไปเลยครับ

ความเห็นที่ 4

เห็นด้วยครับ สายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมทุกพันธุ์ควรเป็นสมบัติของชาติ

ความเห็นที่ 5

รบกวนถามครับ หลักเกณฑ์ที่ว่านี้มีที่มาหรือเพื่อแก้ปัญหาอะไรหรอครับ

ความเห็นที่ 5.1

น่าจะมาเพื่อสร้างปัญหา มากกว่าแก้ปัญหาหรือเปล่าหว่า นิ

ความเห็นที่ 5.1.1

ผลออกมาได้ทั้งสองทางครับ แล้วแต่ความ...

ความเห็นที่ 6

เหมือนกับการจดสิทธิบัตรน่ะครับ ระยะหลังมีการพัฒนาสายพันธุ์กันมาก ก็จะมีการเคลมว่าสายพันธุ์นี้พัฒนาโดยใคร สรุปว่าเป็นเรื่องทางธุรกิจกระมัง จากการ "เดา" ของผม

ความเห็นที่ 7

รำไทย นวดแผนไทยเขมรยังเอาไปจดทะเบียน เป็นของมันเฉยเลย จะอะไรอีแค่ไก่เนอะ!