รบกวนพี่น้องช่วงจำแนกหน่อยครับ

ตัวแรกสับสนระหว่าง
มวนวน  ( WATER BOATMEN) วงศ์ Nepidae
มวนกรรเชียง (BACK SWIMMERS) วงศ์ Notonectidae
ตัวที่สองมืดแปดด้าน
แมลงทั้งสองตัวจะถูกจัดแสดงที่ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่1ครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

Fossil จากไหนเนี่ย!!!???? เหมือน Jehol Biota ของจีนเลย

ความเห็นที่ 2

โอ้ว

ความเห็นที่ 3

ชั้นหินยุคไหนนี่?

ความเห็นที่ 4

ว้าววววววววววววววcheeky