นกยางกรอกชนิดไหนครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ยางกรอกพันธุ์ชวาครับ

ความเห็นที่ 2

พันธุ์จีนจะสีเข้มกว่าครับ พบอาศัยหากินอยู่ร่วมกัน

http://www.siamensis.org/species_index#6630--Species: Ardeola bacchus

ความเห็นที่ 3

ตัวนี้ก็ใช่ไหมครับ

boy_8218.jpg

ความเห็นที่ 4

ชวาเช่นกันครับ พันธุ์จีนหัวจะเป็นสีแดงเลือดหมูตามในลิงค์